Logistika a skladovanie

Zásielky po brexite musia mať vyriešené colné formality

Od 1. januára 2021 nastane pre podávateľov zásielok do Veľkej Británie prostredníctvom Slovenskej pošty zmena, keďže Veľká Británia už bude mať postavenie tzv. tretej krajiny. Pre klientov to znamená, že pri dovoze a vývoze musia byť zabezpečené colné formality. Uviedla to Jana Lukáčová, vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty.

Upozornila, že ak zásielka zo Slovenska bude vo Veľkej Británii doručovaná v januári 2021, teda podaná 30. alebo 31. decembra 2020, je potrebné, aby k zásielkam s obsahom tovaru vyvážaného do Veľkej Británie bolo priložené vyplnené tlačivo CN22 alebo CN23, a to na plynulé colné prerokovanie, ktoré sa začne uplatňovať od 1. januára 2021. Zdôraznila, že odosielateľ zásielky s obsahom tovaru vyvážaného do Veľkej Británie je povinný od 1. januára 2021 vyplniť colné vyhlásenie, ku všetkým zásielkam s obsahom tovaru musí byť priložené tlačivo CN22 alebo CN23 a údaje z tlačiva musia byť zároveň zaslané poštovej správe Veľkej Británie vo forme elektronických údajov. Elektronické údaje sa musia poskytnúť ku všetkým zásielkam v súlade s medzinárodnými predpismi Svetovej poštovej únie. Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k zdržaniu, dodatočným poplatkom alebo vráteniu zásielok zo strany colných orgánov Veľkej Británie.

Slovenská pošta podľa Lukáčovej odporúča klientom využívať aplikáciu elektronický podací hárok (ePodací hárok), ktorú možno nájsť na webovej stránke pošty. Výhodou ePodacieho hárku je nižšie poštovné a aj urýchlenie colného konania v krajine určenia. Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska od 1. januára 2021 stratí všetky práva a záväzky členského štátu EÚ, na základe návrhu prijatej dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou z 24. decembra 2020 sa podľa Lukáčovej nebude vyrubovať clo na tovar pôvodom zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska dovážaný do Slovenskej republiky. Na tovar však bude treba podať dovozné colné vyhlásenie a bude sa naň vzťahovať vyrubenie DPH. Dodala, že zmeny nastávajú aj v zaradení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do iného tarifného pásma pre zásielky podané ako EMS (Expres Mail Service – expresná pošta) a ako obchodný balík (EPG). Pri listových zásielkach a balíkoch zostáva tarifné zaradenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bezo zmeny.

Prečítajte si aj

Back to top button