Logistika a skladovanie

Úspešný rok Gebrüder Weiss

Úspešný rok Gebrüder Weiss. Reaguje na vysoký dopyt v oblasti e-commerce a zameriava sa na digitálne služby a zelenú logistiku. Gebrüder Weiss rastie vo všetkých divíziách.

Medzinárodná prepravná a logistická firma Gebrüder Weiss dosiahla v uplynulom obchodnom roku predbežný čistý obrat vo výške 2,54 miliardy eur, čo je o 43 % viac ako v predchádzajúcom roku (2020: 1,77 miliardy eur). Viac než 70 % tohto nárastu obratu pochádza zo segmentu leteckej a námornej dopravy. V dôsledku celosvetového nedostatku nákladného priestoru mnohonásobne vzrástli prepravné sadzby lodných a leteckých spoločností. Prenesenie týchto nákladov významne prispelo k zvýšeniu tržieb logistickej spoločnosti – viedlo ale aj k mimoriadnym výzvam.

„Rok 2021 bol opäť výnimočným rokom, charakterizovaným vysokou volatilitou. Nerovnováha medzi nízkou ponukou prepravného priestoru a vysokým dopytom mala drastické dôsledky. Vďaka úplne mimoriadnemu úsiliu a nasadeniu za cenu vysokých nákladov sa nám napriek kapacitným prekážkam darilo pre našich zákazníkov nachádzať vhodné prepravné riešenia. Som hrdý na to, čo naši zamestnanci aj v sťažených podmienkach dokázali,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.

V roku 2021 organizovala spoločnosť pre svojich zákazníkov vo zvýšenej miere charterové lety, na ktoré využívala okrem iného aj osobné lietadlá prestavané na nákladné. Dôležitým krokom pre rozvoj globálnej siete Gebrüder Weiss bolo v roku 2021 prevzatie logistických aktivít spoločnosti Ipsen v Nemecku, Poľsku a Malajzii koncom roka 2020. Segment leteckej a námornej dopravy a logistiky dosiahol celkový obrat vo výške 1 030 miliónov eur (2020: 470 miliónov eur). Divízia pozemnej prepravy a logistiky zaznamenala nárast obratu vo výške 16 % a vykázala výsledok

1 277 miliónov eur (2020: 1 104 miliónov eur). Pre zvýšenie efektivity zaviedla spoločnosť Gebrüder Weiss nové technológie v oblasti plánovania a výpočtu parametrov prepravy. Novinkou je aj intermodálne spojenie z Viedne do nemeckého Porúria. Všetky produktové oblasti pozemnej prepravy vykázali nové rekordy v počtoch prepravených zásielok. V segmente Home Delivery doručila firma Gebrüder Weiss približne 1,74 milióna zásielok koncovým používateľom v Rakúsku a v niekoľkých krajinách východnej Európy, čím upevnila svoju pozíciu lídra na tamojších trhoch (2020: 1,37 milióna zásielok).

Úspešný rok Gebrüder Weiss

Silná pozícia na trhu v strednej a východnej Európe

V Bavorsku posilnila spoločnosť Gebrüder Weiss prostredníctvom akvizícií svoju sieť pozemnej prepravy v južnom Nemecku. Ďalšie akvizície nasledovali v Bulharsku a Turecku, nové pobočky vznikli v Maďarsku a Južnej Kórei. V Českej republike došlo k rozsiahlemu rozšíreniu centrály v Jenči a pobočky v Syroviciach. Logistická firma investovala celkovo 112 miliónov eur do rozširovania pobočiek a výstavby nových objektov (2020: 75,6 milióna eur) – ide o doteraz najvyšší objem investícií vo firemnej histórii. Ruka v ruke s rozširovaním siete rástol aj počet zamestnancov: zvýšil sa o 8 % na cca 8-tisíc zamestnancov.

V stratégii optimalizácie logistických procesov stavila spoločnosť Gebrüder Weiss voči svojim zákazníkom na digitálne nástroje. Nároky na rýchlosť, účinnosť a transparentnosť sa v rámci celého dodávateľského reťazca enormne zvýšili. „Vďaka spusteniu nášho zákazníckeho portálu myGW na medzinárodnej úrovni a vďaka jeho ďalšiemu vývoju sme dosiahli dôležitý míľnik,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss. Digitálna platforma poskytuje zákazníkom informácie o toku ich tovaru v reálnom čase a používa ju už vyše 14 500 užívateľov v 19 krajinách.

Pre mnoho renomovaných klientov firma ďalej realizovala projekty v oblasti riadenia dodávateľského reťazca. V tomto smere zamýšľa Gebrüder Weiss ďalej rásť a rozširovať svoju ponuku digitálnych služieb. „Koronavírusová kríza nám ukázala, aké je dôležité mať kontrolu nad fyzickou infraštruktúrou. Naša stratégia ,Best of Both Worlds‘ alebo ,To najlepšie z oboch svetov‘ – teda moderné digitálne nástroje na jednej strane a logistické systémy, prepravné kapacity a dobre vyškolení zamestnanci na strane druhej – sa opäť ukázala ako správna,“ vysvetľuje pán Senger-Weiss .

Wolfram Senger Weiss, predseda predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss

Klimatická neutralita do roku 2030

Do roku 2030 chce mať spoločnosť Gebrüder Weiss všetky pobočky klimaticky neutrálne. Aby spoločnosť naplnila svoj zámer, len v minulom roku bolo nainštalovaných osem fotovoltaických zariadení v logistických termináloch. Okrem toho zavádza firma nové technológie: jeden z prvých nákladných automobilov na vodíkový pohon na svete sa v logistickej praxi už osvedčil, ďalšie alternatívne pohony na LPG a elektrinu sú využívané na prepravu veľkých zásielok v oblasti Home Delivery. Pre svojich zákazníkov zaviedla spoločnosť Gebrüder Weiss aj službu „zero emissions“, ktorá ponúka možnosť kompenzovať emisie oxidu uhličitého pri každej logistickej službe. Touto formou budú financované certifikované projekty na ochranu klímy.

Vodíkový Hyundai H2

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button