Logistika a skladovanie

Troll A: Neobyčajná ťažobná plošina

Advertisement

V severnej časti Severného mora, asi 65 km od mesta Bergen, sa rozprestiera ťažobná oblasť s názvom Troll.

Ukrýva asi 40% zásob zemného plynu v Nórsku. Je rozdelená na východnú a západnú časť, a okrem zemného plynu sa tu ťaží aj kvalitná ropa. Ťažbu zabezpečujú tri vrtné plošiny – Troll A, Troll B a Troll C. Troll B a C ťažia ropu, Troll A zemný plyn. No práve táto plošina je výnimočná. Je vysoká 472 metrov a váži 683 600 ton (spolu s vybavením až 1,2 mil. ton). Je najväčšou stavbou na svete, ktorú kedy ľudia presúvali.
 
Projekt plošiny Troll A sa začal v roku 1991. Plošinu podpierajú štyri železobetónové nohy dlhé 472 metrov a hrubé jeden meter. V ich vnútri sa nachádza výťah. Cesta na najnižšie poschodie Vám zaberie 9 minút. Každá z oporných nôh bola skonštruovaná ako celok, neustálym liatím betónu. Zaistilo sa tak, že v betóne nebudú židane trhliny, ktoré by mohli stavbu ohroziť. Celé dve tretiny železobetónových nôh sa totiž nachádzajú pod morskou hladinou a pôsobí na nich obrovský tlak morskej vody. Vytvoriť takmer pol kilometrové oporné nohy trvalo 6 týždňov. Počas nich sa betón neustále lial do samonosnej konštrukcie. Každých 20 minút sa vybudovalo asi 5 cm. Súčasná oporná konštrukcia by mala plošinu podpierať do roku 2066.

 

Keď boli železobetónové oporné nohy hotové, v roku 1995 na ich vrch pripevnili plošinu. Išlo o jednu z najriskantnejších operácii v celom projekte. Nohy totiž takmer celé ponorili, aby sa nad ich vrchnú časť po morskej hladine mohla dopraviť plošina. Potom vodu postupne odčerpali a plošinu pripevnili k opornej konštrukcii. Keď železobetónové nohy zaliali vodou, na ich steny pôsobil tlak 380 ton na 1 meter štvorcový.
 
Celá táto operácia prebehla blízko pobrežia. Po jej úspešnom ukončení vežu sedem dní ťahali po morskom dne. Desať remorkérov ju odtiahlo 80 km severozápadne od Bergenu, na ťažobné pole Troll, kde stojí dodnes. Troll A sa tak stala najväčšou stavbou, akú kedy ľudstvo presúvalo.

Aby sa predišlo rozkolísaniu plošiny, nohy sú v polovici predelené betónovým blokom. Dokážu tak lepšie odolávať frekvencii vĺn, ktoré do nich neustále narážajú. Aj tak však bolo potrebné vyriešiť otázku, ako plošinu pevne pripevniť k morskému dnu. Podmienky v Severnom mori sú drsné, a vlny tu často dosahujú výšku okolo 30 metrov. Inžinierov inšpiroval nemecký vedec a vynálezca Otto von Guericke.
 
Von Guericke ako prvý skonštruoval výveu, zariadenie na odčerpávanie vzduchu z nádob (keď robil experimenty, známe ako magdeburské pokusy). Spojil dve kovové pologule a odčerpal z nich vzduch. Ani 16 koní nedokázalo tieto pologule, vo vnútri ktorých bolo vákuum, rozdeliť. Tlak v nich bol totiź menší ako tlak okolitého vzduchu. Na rovnakom princípe upevnili pomocou 40 základových blokov a vákua k morskému dnu aj plošinu Troll A.
 
Vyťažený plyn sa z plošiny dopravovuje na pevninu pomocou plynovodu. Po 10 rokoch ťažby tlak v ložisku poklesol, a bolo postrebné tento problém vyriešiť. Dnes plyn do potrubia vháňajú kopresory. Keďže sa plánuje zvýšiť objem vyťazeného plynu, v blízkej dobe by na plošinu mali pribudnúť ďalšie dve takéto zariadenia. Plyn sa spracováva v meste Kollsnes na pobreží, aj keď pôvodný plán počítal s tým, že zariadenie na spracovanie plynu bude priamo na plošine. Zásoby plynu nachádzajúce sa v hĺbke 1 400 m by mali vydržať ešte ďalších 70 rokov.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button