Logistika a skladovanie

Toyota Material Handling Europe získala hodnotenie Platinum

Toyota Material Handling Europe získala hodnotenie Platinum. EcoVadis už piatykrát po sebe udelil spoločnosti Toyota Material Handling Europe hodnotenie Platinum.

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe získala už piaty rok po sebe hodnotenie Platinum od EcoVadis. Toto uznanie potvrdzuje záväzok spoločnosti k transparentnosti v oblasti udržateľnosti a spoločensky zodpovednému podnikaniu (CSR).

EcoVadis, popredný nezávislý poskytovateľ hodnotenia udržateľnosti, hodnotí spoločnosti na celom svete na základe ich výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych otázok a etiky. Udržanie hodnotenia Platinum spoločnosti Toyota Material Handling Europe podčiarkuje jej odhodlanie k udržateľnosti v rámci celej jej činnosti a zaraďuje spoločnosť medzi 1 % najlepších z viac ako 100 000 hodnotených dodávateľov na celom svete.

Toyota Material Handling Europe získala hodnotenie Platinum

EcoVadis hodnotí spoločnosť ako Advanced (pokročilú) za jej komplexné prvky riadenia emisií skleníkových plynov a pokročilé záväzky k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, opatrenia a možnosti vykazovania informácií a zaraďuje spoločnosť Toyota Material Handling Europe medzi 5 % najlepších hodnotených spoločností, pokiaľ ide o riadenie emisií uhlíka, čo znamená, že môže potvrdiť svoju pozíciu lídra v oblasti klimatických zmien.

Každý subjekt v rámci organizácie má vypracovaný individuálny plán na zníženie emisií o 50 % do fiškálneho roku 2031. Tento proaktívny prístup je príkladom záväzku podniknúť konkrétne kroky na zmiernenie celkovej environmentálnej stopy.

Okrem úspechov v oblasti riadenia emisií uhlíka spoločnosť Toyota Material Handling Europe s hrdosťou vyzdvihuje svoje spoločné úsilie na sociálnej a etickej úrovni. V novembri 2023 bol vytvorený nový výbor ESG s cieľom ešte viac posilniť medzifunkčnú stratégiu udržateľnosti a rozhodovanie, ktoré spoločnosti pomôže pri prechode na udržateľnejšie podnikanie.

EcoVadis – hodnotenie Platinum

Okrem toho spoločnosť Toyota Material Handling Europe vyzvala viac ako 1 000 dodávateľov, aby uskutočnili prieskum ESG na platforme EcoVadis, čo urýchli spoločné opatrenia na zvýšenie transparentnosti.

„Sme poctení, že sme už piaty rok po sebe získali hodnotenie Platinum od EcoVadis. A že sme boli ocenení za naše úsilie v oblasti udržateľnosti,“ povedal Tom Schalenbourg, riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj v spoločnosti Toyota Material Handling Europe, „náš záväzok k udržateľnosti presahuje rámec obyčajného uznania: ide o to, aby sme dosiahli skutočnú zmenu. Napríklad, prostredníctvom SBTi žiadame všetkých našich strategických dodávateľov, aby sa tiež zaviazali k dosiahnutiu čistých nulových emisií, a vďaka platforme EcoVadis sme schopní merať, koľko dodávateľov sa už k týmto cieľom zaviazalo. V čase uverejnenia tejto správy máme 88 dodávateľov, ktorí sa zaviazali k iniciatíve SBTi.“

Toyota Material Handling Europe je naďalej odhodlaná presadzovať iniciatívy v oblasti udržateľnosti a podporovať kultúru etického vedenia spoločnosti. Prostredníctvom spoločného úsilia a inovatívnych stratégií sa spoločnosť snaží inšpirovať pozitívne zmeny v rámci svojho odvetvia aj mimo neho.

Viac informácií o iniciatívach spoločnosti Toyota Material Handling Europe v oblasti udržateľnosti nájdete tu.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button