Logistika a skladovanie

Študujte logistiku

Študujte logistiku. Vysoká škola logistiky (VŠLG) vznikla v roku 2004 a od počiatku sa zameriava na výučbu logistiky a všetkých jej odvetví.

Výučba prebieha v Prahe, Přerove a od akademického roka 2021/2022 aj v Bratislave. Okrem bakalárskeho a magisterského štúdia možno na VŠLG absolvovať aj terciárny stupeň štúdia (Ph.D.) či manažérske MBA štúdium. Rektorom VŠLG je prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. VŠLG má vysoký odborný kredit. V roku 2021 sa stala členom vzdelávacej skupiny United College Prague (UCP), najrýchlejšie sa rozvíjajúcej vzdelávacej skupiny vo vysokom školstve v Čechách a na Slovensku.

Vedenie skupiny UCP tvoria absolventi popredných svetových univerzít, ako Cambridge University, London School of Economics (LSE) alebo Maastricht University. Aj z tohto dôvodu je hlavným cieľom skupiny UCP zefektívniť proces výučby, navýšiť možnosti stáží už pri štúdiu a minimalizovať nepodstatné memorovanie. VŠLG má podporu mnohých významných tuzemských firiem, s ktorými kooperuje v rámci odborných programov, stáží a odbornej praxi.

Exkluzívne priestory v Bratislave

Výučba na VŠLG v Bratislave prebieha v jedinečných priestoroch druhej najvyššej budovy hlavného mesta – Tower 115, ktorá sa nachádza v srdci novovznikajúceho downtownu v centre Bratislavy. To zaisťuje bezproblémovú dostupnosť autom alebo mestskou hromadnou dopravou. Aby sa dosiahlo čo najvyššie pohodlie pri štúdiu, každá učebňa je vybavená najmodernejším projektorom, ozvučením, kamerovým systémom a Wi-Fi pripojením.

Okrem toho sú všetky priestory školy klimatizované. Vďaka čomu majú študenti garantovaný maximálny komfort aj v teplých jarných a letných mesiacoch. Na VŠLG v Bratislave sa vyučuje podľa českých akreditácií, čo znamená, že po úspešnom ukončení štúdia získa každý študent český vysokoškolský diplom a zahraničný titul z prestížnej pražskej vysokej školy.

Tri formy štúdia

Študijný program VŠLG je rozdelený do troch stupňov.
Bakalárske štúdium prebieha v štyroch študijných špecializáciách: Logistika (Bc.); Logistika v doprave; Logistika v službách a Informatika pre logistiku.
Magisterské štúdium sa realizuje v troch študijných špecializáciách: Logistika (Ing.); Logistika a riadenie dopravných procesov a Logistika a riadenie výrobných procesov.
Štúdium MBA prebieha v študijnom programe MBA.

Študijná špecializácia Logistika v službách pripravuje absolventov na vykonávanie činností prevádzkového, obchodno-podnikateľského, ako aj riadiaceho charakteru v nižších a stredných článkoch štruktúry riadenia (pracovník poštovej prevádzky a prepravy, referent v banke, zmenárni, poisťovni, finančný poradca a referent, obchodný zástupca, pracovník kvality, firemné recepčné, asistent, pracovník v cestovnom ruchu a vo verejnej správe).

Študujte logistiku

V nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Logistika si môžu študenti zvoliť zameranie na oblasť riadenia dopravných alebo výrobných systémov. Akreditované študijné programy spadajú do tzv. profesijne orientovaných študijných programov s dôrazom na aplikovateľnosť do odborov, ktoré sú podložené teoretickým základom štúdia. Absolventi sú vybavení odbornými zručnosťami z oblasti matematického modelovania, práce so SW produktmi pre simuláciu a optimalizáciu reálnych procesov, ako i z oblasti aplikácie metodiky navrhovania komplexných logistických projektov a hodnotenia ich ekonomickej efektívnosti.

Študijný program MBA (Master of Business Administration) je určený pre manažérov pôsobiacich na strednej a vrcholovej úrovni. Jeho cieľom je zvýšiť ich kompetencie v oblasti dopravy a logistiky a pre vlastný osobnostný rast. Bližšie informácie nájdete na www.vslg.cz.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button