Logistika a skladovanie

Spoločnosť STILL sa už po desiaty raz prebojovala na najvyšší stupeň víťazov

STILL ponúka veľmi výkonnú a inovatívnu manipulačnú techniku a intralogistické riešenia – potvrdila to opakovane svojimi oceneniami porota IFOY. Tento rok výrobca z Hamburgu presvedčil v medzinárodnej súťaži nielen ako poskytovateľ systémových riešení.

Za realizáciu nového výrobného skladu spoločnosti Danfoss Power Electronics v dánskom Tingleve získal poskytovateľ logistických riešení rešpektované ocenenie IFOY Award v kategórii „Integrated Warehouse Solution“. Pre spoločnosť STILL je to už desiaty titul v rôznych kategóriách.

„Projekt Danfoss je názorným príkladom, ako sa budú v budúcnosti riadiť, monitorovať a analyzovať automatizované sklady,“ znelo jednoznačné rozhodnutie medzinárodnej odbornej poroty. Realizovaný komplexný systém obsahoval známe logistické komponenty, ktorých vzájomná súhra – teda komunikácia prostredníctvom rozhraní pre zaistenie bezpečnosti, funkčnosti a optimalizácie s využitím metódy hlbokého učenia (deep learning) – sa ukázala ako veľmi perspektívna. Funkčnosť reálneho automatického skladu je podľa vyjadrenia poroty „vzorová“.

Cloudové úložisko reálnych prevádzkových dát

Pre nový sklad Danfoss dodala spoločnosť STILL dokonale zladenú kombináciu troch automatizovaných sériovo vyrábaných vozíkov (MX-X a EXV) spolu s inštaláciou všetkých systémových komponentov. Pre komplexnú automatizáciu materiálového toku sú sériovo vyrábané vozíky vybavené súpravou pre automatizáciu iGo systems.

Inštaláciou identických komponentov, s riadením a rozhraním vzniká výkonný automatizovaný vozík (AGV – Automated Guided Vehicle). Tieto automatizované vozíky riadi a monitoruje systém riadenia prepravy. Zákazky prepravy vytvára WMS (Warehouse Management System) v SAP Host a odovzdáva ich riadiacemu systému. Ten permanentne generuje obrovské množstvo dát, s ktorými je možné na cloude uskutočňovať presné analýzy automatického skladu.

Šikovný nástroj „iGo insights“

Tieto dáta vyhodnocuje iGo insights, nástroj, ktorý z veľkého množstva nazhromaždených procesných informácií na cloude filtruje súvislosti a odvodzuje konkrétne odporučenia, čo sa má vykonať. Podľa vyjadrenia poroty IFOY prináša tento analytický nástroj predovšetkým „vynikajúci úžitok pre zákazníka“.

Popri technických problémoch jednotlivých vozíkov je možné identifikovať i potenciál optimalizácie celého systému, napríklad „úzkoprofilové miesta“. Navyše iGo insights využíva princíp strojového učenia. Všetky údaje, ktoré riadiaci systém nazhromaždil počas dlhého obdobia, sa pre vyhodnotenie nahrajú na cloud. Softvér podporovaný umelou inteligenciou identifikuje v toku dát štruktúry, prepočíta pravdepodobnosti a umožní proaktívne jednanie.

Výsledok dlhoročných skúseností a výskumov

Ocenenie IFOY Award prevzal v Dortmunde Frank Müller, Senior Vice President Brand Management / Sales & Service Steering STILL EMEA. Podľa jeho vyjadrenia je ocenenie zaslúženou odmenou za dlhodobo systematicky budovanú špecializáciu v oblasti automatizácie a účasť na mnohých medzinárodných výskumných projektoch. Frank Müller: „Špeciálne pri projekte, ktorý získal ocenenie IFOY Award, sme dokázali využiť a aplikovať naše skúsenosti získané v praxi pri mnohých realizovaných projektoch automatizácie. Tieto naše aktivity nám priniesli veľký náskok v know-how pred našimi konkurentami na trhu, ktorý môžeme poskytovať v prospech našich zákazníkov.“

Projekt v Tingleve sa stáva meradlom

Automatický sklad STILL iGo v Tingleve sa už osvedčil. Prvá analýza prevádzkovateľa ukázala úsporu nákladov približne 20 percent. Vzhľadom k tomuto úspechu sa sklad stáva referenčným projektom: V meste Rødekro buduje Danfoss v súčasnosti moderné distribučné centrum s rovnakou technológiou STILL. Je navrhnuté pre automatickú prevádzku 15 regálových zakladačov MX-X a päť vysokozdvižných vozíkov EXV.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button