Logistika a skladovanie

Skladovanie horľavín v halách logistických parkov bezpečne a predpisovo

Podcenenie správneho skladovania horľavín a iných nebezpečných látok podľa predpisov by Vás mohlo vyjsť v budúcnosti veľmi draho. Nevhodný spôsob skladovania takých látok by mohol mať totiž ďalekosiahle následky, či už z hľadiska poškodenia ľudského zdravia, škôd na majetku alebo životného prostredia. Veď práve vhodné skladovanie horľavín môže zachrániť nielen Vašu prevádzku a pracovné stroje, ale aj ľudské životy!

Dodržať však svoje zákonné povinnosti, ak v rámci svojej podnikateľskej činnosti manipulujete s horľavinami, môže byť občas trochu problematické, najmä ak nemáte skladovacie priestory vo svojom vlastníctve. Často sa môžete s takými úskaliami stretnúť napr. pri skladovaní horľavín v skladových halách logistických parkov ale tiež v akýchkoľvek prenajatých priestoroch.

Zamerajme sa teraz bližšie na skladovanie horľavín v logistických parkoch. Prvotný problém pri skladovaní horľavín v skladovacích halách logistických parkov býva už v ich stavebnom riešení, pretože tieto haly často nie sú skolaudované pre skladovanie väčšieho množstva horľavín, ako je napr. drogistický tovar, ktorý distribuujú logistické firmy pre iné spoločnosti a ktorý potrebujú uskladniť v prenajatých skladových halách. Tento sortiment v sebe totiž zahŕňa veľké množstvo horľavín v podobe parfémov, sprejov, rozpúšťadiel atď.

Pochôdzný protipožiarny sklad WFP-M 14 s 1-krídlovými dverami na dlhšej strane v strede má plochu 14 m² (FOTO: DENIOS)

Kľúčovým aspektom pre bezpečné skladovanie horľavín je rozčlenenie skladovacích priestorov do tzv. požiarnych úsekov. Všeobecne platí, že je možné každý stavebno a požiarno oddelený priestor v objekte chápať ako jeden samostatný požiarny úsek. Za účelom minimalizácie rozsahu škôd pri prípadnom požiari je dovolené, v bežnom požiarnom úseku bez ďalších opatrení umiestniť max. 250 l horľavých kvapalín, z toho max. 50 l horľavín I. triedy nebezpečenstva. Uvedomme si teda, že bežná skladovacia hala s regálmi tvorí iba jeden samostatný požiarny úsek a preto je uskladnenie väčšieho množstva horľavín bez nutnosti stavebných úprav takejto haly z hľadiska predpisov a bezpečnosti úplne nevhodné. Vykonávanie stavebných úprav v už skolaudovanej hale naviac väčšinou neprichádza do úvahy, pretože veľa firiem je v skladových halách iba v prenájme a prenajímateľ s takýmito úpravami často nesúhlasí, príp. na realizáciu vhodných stavebných úprav nie je dostatok času.

Z vyššie uvedeného by sa teda mohlo na prvý pohľad zdať, že sa mnoho spoločností, ktoré nemajú vlastné skladovacie priestory, dostáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti do patovej situácie. Našťastie však i tu existuje jednoduché a praktické riešenie! Spoločnosť DENIOS, popredný výrobca skladovacej a manipulačnej techniky s dlhoročnou praxou, prichádza na trh s premysleným riešením, ktoré spočíva v integrácii skladovacích kontajnerov s certifikovanou požiarnou odolnosťou do jestvujúcej infraštruktúry skladových hál.

Protipožiarny sklad RFP (FOTO: DENIOS)

Jednotlivé skladovacie kontajnery sú certifikované pre uloženie väčšieho množstva horľavín a tvoria tak plnohodnotné samostatné požiarne úseky s vysokou skladovacou kapacitou. Tieto špeciálne skladovacie kontajnery predstavujú skvelé riešenie bez nutnosti stavebných úprav či sťahovania sa na inú adresu. „Uskladnenie väčšieho množstva nebezpečných látok v skladovacích kontajneroch s požiarnou odolnosťou predstavuje často najrýchlejšiu a najekonomickejšiu cestu, ako tento problém vhodne vyriešiť“, dodáva obchodný riaditeľ firmy DENIOS Radek Zajíc. Protipožiarne sklady od DENIOSu dokonale vyhovujú zákonným i bezpečnostným požiadavkám, nakoľko sú vybavené integrovanou záchytnou vaňou, odvetrávaním dľa STN 65 0201 a disponujú certifikovanou požiarnou odolnosťou. Sú schválené pre skladovanie horľavín a ďalších nebezpečných látok.

DENIOS protipožiarne kontajnery sú k dispozícii v rôznych veľkostiach skladovacej plochy a to od malých protipožiarnych skladov so skladovacou plochou cca 2 m² až po rozmerovo väčšie požiarno odolné sklady s rozlohou až 22m². V závislosti na type skladu ponúka DENIOS protipožiarne sklady s požiarnu odolnosť REI až 120 minút zvnútra i zvonka dľa EN 13501-2. Vďaka mobilným skladom s požiarnou odolnosťou od DENIOSu môžete získať v krátkom čase samostatné požiarne úseky zodpovedajúce predpisom bez nutnosti stavebných úprav jestvujúceho objektu a jednotlivé kontejnery je možné naviac umiestniť v rámci jednej skladovacej haly v neobmedzenom počte.

Viac informácií ohľadom skladovania v skladoch s požiarnou odolnosťou nájdete na www.denios.sk.

Editor
PR

Prečítajte si aj

Back to top button