Logistika a skladovanie

Raben oslavuje v Európe svoje 90. výročie

Skupina Raben Group je už 90 rokov neustále na ceste – vyvíja sa, vždy sa odvážne pozerá do budúcnosti a nebojí sa nových výziev. Chce byť hnacou silou, ktorá bude nielen poháňať svet dopredu, ale urobí ho aj lepším a zelenším. To je dôvod, prečo všetkých pozývame, aby sa s nami pri príležitosti osláv nášho výročia zúčastnili jedinečnej cesty po Európe Eco2Way. V septembri bude spustená platforma na hlasovanie o ekologických projektoch, pričom víťazný projekt získa finančnú podporu.

V roku 2021 oslavuje skupina Raben Group 90. výročie. Je to 90 rokov skúseností, inovácií a neustáleho rozvoja. A tým sa jej cesta určite nekončí. „Za uplynulých 90 rokov sme toho vďaka partnerstvu a transparentnej spolupráci s našimi zákazníkmi dosiahli veľa. Sme na to hrdí a zároveň sme tiež pripravení čeliť novým výzvam, napríklad klimatickým zmenám. Prajeme si, aby aj ďalšie generácie mali k dispozícii rovnaké zdroje, aké teraz využívame my. Preto vás chceme pri príležitosti nášho výročia vziať na jedinečnú cestu po Európe Eco2Way. Pri tejto ceste vám naši zamestnanci ukážu miesta, ktoré sú negatívne ovplyvnené klimatickými zmenami. Veríme, že po absolvovaní tejto cesty nám naši zákazníci pomôžu vybrať miesto, ktoré podporíme. Aby sme si všetci mohli užívať čisté ovzdušie ďalších 90 rokov,“ hovorí Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group.

Už 90 rokov na cestách, ruka v ruke s ekológiou

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou DNA rodinnej spoločnosti založenej na hodnotovom systéme. Skupina sa zasadzuje za komplexný prístup k problematike spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) a začleňuje spoločensky zodpovedné aktivity do obchodnej stratégie organizácie. Ekológia je pre skupinu Raben Group veľmi dôležitá. Každý rok investuje do efektívnejšej a ekologickejšej prepravy a skladovacích riešení a vysadí tisíce stromov, ktoré neutralizujú tony CO2. Aj práve preto sa skupina Raben Group rozhodla osláviť svoje 90. výročie dosť nezvyčajným spôsobom, a to pozvaním svojich zákazníkov a používateľov internetu na cestu po Európe Eco2Way. Táto jedinečná cesta sa začne 1. apríla a bude trvať do konca augusta 2021. Vašimi sprievodcami budú naši zamestnanci a ekologickí nadšenci, ktorí vám predstavia príbehy rôznych miest, ktoré sú ohrozené klimatickými zmenami. Celú prehliadku môžete sledovať na www.raben90years.com, ako aj na sociálnych sieťach skupiny aj všetkých 13 trhoch, kde má Raben Group svoje zastúpenie. Tým sa však naša oslava nekončí! Pri príležitosti svojho 90. výročia chce skupina Raben Group obdarovať nielen nás, ale aj budúce generácie. V septembri spustí online hlasovaciu platformu pre tri ofsetové iniciatívy. Tá, ktorá dostane najviac hlasov, získa od Raben Group grant. Hlasovanie potrvá do konca novembra, výsledky a víťazný projekt budú vyhlásené v decembri.
„Chceme na trhu udávať trend v oblasti udržateľnosti, a to nielen ‚zelenými‘ kamiónmi a skladmi či vysádzaním stromov, ale aj všetkými procesmi, ktoré využívame. Snažíme sa, aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Je to naša zodpovednosť. A keďže naše vzťahy so zákazníkmi sú založené na partnerstve, som si istý, že aj oni sa pridajú k tomuto udržateľnému spôsobu podnikania,“ vysvetľuje Ewald Raben.
Momentálne má skupina Raben Group viac ako 150 pobočiek v 13 európskych krajinách, ponúka približne 1 200 000 m2 skladovacej plochy, zamestnáva 10 000 zamestnancov a každý deň posiela na európske cesty viac ako 8 500 kamiónov. Všetko sa to však začalo naozaj nenápadne, malou rodinnou firmou v Holandsku. Hodnoty charakteristické pre rodinné firmy sú pre nás stále dôležité, čo pozitívne ovplyvňuje angažovanosť zamestnancov a vzťahy s klientmi.

Zrodenie celosvetovej značky

História skupiny siaha do roku 1931, keď v malom mestečku Meddo-Winterswijk v Holandsku začal Jan W. Raben, starý otec súčasného CEO, voziť na trh úrodu miestnych farmárov. Založil spoločnosť, z ktorej sa stala globálna značka. Ďalším míľnikom v histórii Raben Group bolo, keď v roku 1960 prevzal kormidlo spoločnosti syn zakladateľa, Theo Raben, a spustil okrem iného prepravu textilu do Poľska a späť. Zásadný krok do zahraničia urobil až vnuk zakladateľa, Ewald. Spoločnosť poznal dokonale – cez víkendy umýval kamióny už ako desaťročný a ako vodič pracoval už počas svojho vysokoškolského štúdia. Po zmenách v roku 1989 sa chopil príležitosti na rozvoj na poľskom trhu a vydal sa do Poľska s cieľom založiť tam pobočku Raben. V tom čase si kúpil mapu krajiny a vyznačil na nej dvanásť miest, kde mali byť pobočky spoločnosti. Posledných 30 rokov svedčí o neustálom rozvoji skupiny a dynamickom rozširovaní na ďalšie zahraničné trhy. Jedným z tajomstiev úspechu je šikovná kombinácia toho najlepšieho z rodinnej firmy s modelmi prevzatými z korporátneho manažmentu. „Rodinná firma má v porovnaní s inými podnikmi výhodu, pretože so zákazníkmi a zamestnancami zaobchádza ako s členmi rodiny. Ponúkame logistiku ‚s ľudskou tvárou‘. Tento štýl spolupráce sa vyznačuje partnerstvom a lojálnosťou. Máme veľa dlhodobých klientov. Ich obchodné činnosti sa počas rokov menia a my sa im prispôsobujeme. Sme partnermi a spoločne reagujeme na nové výzvy. Okrem toho spolu rastieme. Tento neustály vývoj je súčasťou DNA našej skupiny. Nedodávame iba službu, ale aj prísľub. A tento prísľub sa musí dodržať – vždy včas, do posledného detailu a v tej najvyššej kvalite. Preto mnoho rokov hľadáme inovatívne riešenia, pričom našich zákazníkov kladieme vždy na prvé miesto. Týmto spôsobom investujeme do budúcnosti, do udržateľných riešení a projektov, ktoré prinesú dlhodobý úžitok,“ povedal Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. „Stále však máme pred sebou mnoho ciest. Už dnes som však presvedčený o tom, že spoločne sa dostaneme všade, kam chceme.“

Rozširovanie po Európe

Skupina Raben Group sa rozvíjala a sprevádzala svojich zákazníkov na ich ceste k úspechu. V roku 2002 vstúpila na trh spoločnosť Fresh Logistics Polska, ktorá sa špecializuje na služby týkajúce sa čerstvých potravín, ktoré vyžadujú kontrolovanú teplotu 0-2 °C (UltraFresh) alebo 2-6 °C v celom logistickom reťazci. Obdobie rokov 2003 až 2010 prinieslo expanziu na nové trhy. V roku 2003 bola otvorená prvá pobočka na Ukrajine a o rok neskôr skupina Raben Group pokrývala aj Litvu, Lotyšsko a Estónsko. V roku 2008 skupina vstúpila na český a slovenský trh a o dva roky vykonávala svoju činnosť aj v Maďarsku. Rok 2016 bol začiatkom pôsobenia v Rumunsku. V roku 2017 Raben Group kúpila 20 % podiel v talianskej spoločnosti SITTAM, pričom od roku 2020 je výlučným vlastníkom spoločnosti Raben SITTAM. V roku 2019 sa do rodiny Raben pridalo aj Bulharsko, keď skupina otvorila svoju prvú pobočku v Sofii. Pre Raben Group je veľmi dôležitý aj nemecký trh. Spoločnosť si tu buduje svoju pozíciu organicky a prostredníctvom akvizícií. V roku 2005 prevzala spoločnosť Birkart Systemverkehre. V roku 2011 sa sieť nemeckých terminálov rozšírila kúpou spoločnosti Wincanton. V nasledujúcich rokoch pribudli ďalšie spoločnosti. V súčasnosti má Raben v Nemecku vlastnú nezávislú prepravnú sieť s 34 pobočkami.

Cesta na východ

Portfólio skupiny dopĺňa spoločnosť Raben East, ktorá od roku 2017 ponúka služby medzinárodnej prepravnej služby vrátane pravidelného zberného spojenia s východnými krajinami, ako aj colné služby a poradenstvo pri organizovaní prepravy na východné trhy. Spoločnosť poskytuje služby v krajinách ako Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Irak, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistan.

Cesta k úspechu

Raben Group ako jedna z najrýchlejšie rastúcich európskych spoločností v logistike naplno využila všetky trhové príležitosti, ktoré vznikli otvorením nových európskych trhov a zavedením voľného pohybu tovaru. Ponúka komplexné riešenia: zmluvnú logistiku, cestnú prepravu (vnútroštátnu, medzinárodnú a medzinárodnú prepravu na východ), logistiku čerstvých potravín, celovozovú a kombinovanú prepravu, námornú a leteckú prepravu. Medzi hlavné odvetvia, pre ktoré skupina Raben Group v roku 2020 zabezpečovala služby, patrí potravinárstvo (30 %), spotrebný tovar(21 %), automobilový priemysel (17 %), maloobchod (12 %), chemický priemysel (11 %) a rýchloobrátkový spotrebný tovar (9 %). Cestná preprava, ktorá tvorí 66 % obratu skupiny, ponúka veľkú príležitosť pre rozvoj, no predstavuje aj nové nároky, na ktoré musí Raben každý deň reagovať prispôsobovaním svojej siete zberných spojení očakávaniam zákazníkov z celej Európy. Aktivity zamerané na vytvorenie siete medzinárodných spojení dokonale zapadajú do poslania a vízie skupiny. A keďže kamióny s logom Raben možno vidieť na mnohých prepravných trasách, niet pochýb o tom, že sa Raben Group každý deň snaží byť o krok vpred pred svojimi konkurentmi.

Inovácie

Raben Group sa zameriava na digitalizáciu na mnohých úrovniach, od fyzických procesov až po robotizáciu kancelárskych činností pomocou technológie RPA (robotická automatizácia procesov). V oblasti automatizácie zavádza pokročilé IT riešenia, ako sú platformy, ktoré zákazníkom automaticky poskytujú informácie, a platformy s údajmi o predpokladanom čase doručenia zásielky (ETA). V oblasti automatizácie a robotizácie skladov zavádza Raben zariadenia na meranie zásielok, autonómne poloautomatické vysokozdvižné vozíky, kolaboratívne robotické ramená, snímače Internetu vecí (IoT) a mnoho ďalších riešení určených na zvýšenie efektívnosti skladových a prepravných procesov. V súvislosti s robotickou automatizáciou procesov je potrebné vyzdvihnúť implementáciu robotického softvéru, ktorý asistuje používateľovi v konkrétnych aplikáciách (WMS/TMS/FK) alebo na rozhraní rôznych IT systémov, prípadne používateľa úplne nahrádza. V záujme bezpečného doručovania počas pandémie a v snahe zabezpečiť dodržiavanie odporúčaných vzdialeností medzi zúčastnenými osobami zaviedla skupina Raben Group novú službu na riešenie zberných zásielok známu pod názvom PCD (Picture Confirming Delivery). Je založená na bezkontaktnom potvrdení doručenia zásielky fotodokumentáciou.

Čas na oslavu lepšieho zajtrajška

Aj rok 2021 bude nepochybne zaujímavým medzníkom v histórii Raben Group. Nie je to len ďalší rok rozvoja logistiky a nových technológií, ale predovšetkým čas premýšľať o budúcnosti. Ak je prvoradým cieľom poskytnúť budúcim generáciám rovnaké prírodné zdroje, aké máme k dispozícii teraz, potom tento cieľ predstavuje najlepší základ pre spoločné úsilie o lepšiu a ekologickejšiu Európu. Zelená budúcnosť sa začína pre skupinu Raben Group už dnes!

V spolupráci
transport.sk
Editor
Tlačová správa
Back to top button