Logistika a skladovanie

Panattoni vybuduje logistický park na hranici Bratislavy

BHS Real Estate v spolupráci s developerom priemyselných nehnuteľností Panattoni vybuduje nový logistický park na hranici Bratislavy. Projekt s názvom Panattoni Park Bratislava North reaguje na vysoký dopyt po skladových priestoroch, ktoré budú mať výbornú dopravnú obslužnosť pre Slovensko, Rakúsko, Českú republiku i Maďarsko.

Logistický areál Panattoni Park Bratislava North vznikne na pozemkoch s rozlohou 330 tisíc metrov štvorcových pri obci Plavecký Štvrtok s napojením na diaľnicu D2. Celková výška investície presiahne čiastku 59 miliónov eur. V prvej fáze budú v areáli vybudované dve moderné haly s množstvom udržateľných prvkov s rozlohou 12 000 a 6 000 metrov štvorcových. Obe haly, s najvyšším výrobno-logistickým štandardom, budú cieliť na vysoké hodnotenie medzinárodnej ekologickej certifikácie BREEAM New Construction.

„Pandémia koronavírusu výrazne zvýšila dopyt po logistických centrách, preto sa BHS Real Estate Fund rozhodol, že vstúpi na túto dynamicky sa rozvíjajúcu časť realitného trhu,“ hovorí Pavel Borovička, konateľ realitných spoločností BHS REF. „Som rád, že pre tretí projekt Panattoni na Slovensku sme získali práve túto lokalitu, v ktorej bol dlhodobý potenciál prezentovaný už v minulosti, ale chýbal investor a developer priemyslových nehnuteľností, ktorý ju naplno objaví a rozvinie,“ hovorí Erik Ivaničko, riaditeľ slovenskej pobočky Panattoni.

Vznikom areálu Panattoni Park Bratislava North dôjde k navýšeniu zásobovacích kapacít, čo výrazne zvýši efektivitu fungovania obchodných a priemyslových podnikov v okolí Bratislavy. Navyše bude podporená expanzia firiem do žiadaného regiónu, ktorá dnes kvôli obmedzeným logistickým kapacitám stagnuje. Park prinesie benefity pre región, samosprávu ale aj občanom. Okrem rozvoja dodávateľského reťazca pomôže nový park aj rozvoju e-commerce.

„Spustenie spolupráce s investičným fondom BHS Real Estate Fund potvrdzuje zvyšujúci sa záujem investorov o kvalitnú logistiku v Českej republike a na Slovensku. Segment priemyselných nehnuteľností ponúka investorom v dlhodobom horizonte veľmi zaujímavý pomer výnosu a rizika s tým, že dopyt po týchto typoch transakcií sa posledných niekoľko rokov zvyšuje,“ hovorí Karel Klečka, riaditeľ kapitálových trhov Panattoni pre oblasť Európy.

„BHS Real Estate Fund sa doteraz zameriaval hlavne na investície do moderných kancelárskych budov v Českej republike. Vďaka novému projektu Panattoni Park Bratislava North sa zvýši diverzifikácia nášho existujúceho portfólia, čo našim klientom prinesie množstvo výhod,“ hovorí Zdeněk Lepka, konateľ nehnuteľnostných spoločností BHS REF.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button