Logistika a skladovanie

Kým colný úrad zásielku neprepustí, je v sklade Slovenskej pošty

Kým colný úrad zásielku neprepustí do voľného obehu, je uskladnená v sklade dočasnej prekážky Slovenskej pošty (SP).

Uviedla to Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty v súvislosti so skutočnosťou, že od 1. júla 2021 platia pre klientov nové povinnosti pri nakupovaní tovarov z krajín mimo EÚ. To podľa nej znamená, že pracovník pošty ju musí priviezť, zaregistrovať, označiť registračným štítkom a uložiť v sklade.

Bez ohľadu na to, či si klient preclievanie vykonáva sám alebo prostredníctvom SP, pošta musí zásielku skladovať až dovtedy, kým nie je colným úradom prepustená do voľného obehu, čo je po ukončení colného konania.

Z toho podľa Dorčákovej vyplývajú SP náklady spojené s manipuláciou s každou zásielkou. „Pre informáciu uvádzame, že pošta každý deň obdrží 30 000 zásielok s nízkou hodnotou, ktoré po novom putujú do skladu dočasnej prekážky. Počas júla a augusta bol poplatok za poštový colný servis za predloženie zásielky colnému úradu, uskladnenie predmetnej zásielky v sklade Slovenskej pošty a úkony s tým spojené vo výške 2 eurá (pretým 4 eurá). Podotýkame, že konkurencia si za skladovanie účtuje vyššie poplatky,“ podčiarkla.

Klient sa podľa hovorkyne môže rozhodnúť, či si tovar bude preclievať sám alebo to urobí prostredníctvom SP. Ak klient nemá záujem o to, aby Slovenská pošta preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom, musí o tom informovať SP zaslaním tlačiva Vyjadrenie nesúhlasu na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk, a to 48 hodín pred príchodom zásielky na územie SR. Informácie o pohybe svojej zásielky má klient od odosielateľa, prípadne môže pohyb zásielky sledovať v „track and trace“.

Upozornila, že ak sa klient rozhodne využiť colno-deklaračné služby SP, zaplatí za túto službu poplatok v závislosti od toho, či sa uskutoční proces preclievania automaticky, teda pošta bude mať od poštového podniku tretích krajín v elektronickej správe k zásielke všetky adresné a colné údaje, alebo bude potrebné doplniť chýbajúce údaje.

Dorčáková dodala, že SP si uvedomuje, že klienti ešte nemajú s novým procesom skúsenosti, vychádza im v ústrety a počas prázdnin, teda v júli a auguste 2021, redukuje poplatky za colno-deklaračné služby na 2 eurá alebo 4 eurá.
Doplnila, že podrobnejšie informácie sú uverejnené na stránke www.posta.sk.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button