Logistika a skladovanie

Univerzita Komenského a GEFCO spolupracujú na testovaní a implementácii IT riešení

Spoločnosť GEFCO, celosvetový líder v sfére komplexných riešení dodávateľských reťazcov a európsky logistický líder v oblasti automobilizmu spolupracuje s Univerzitou Komenského na vývoji nových projektov aplikovanej informatiky, ktoré reálne zavádza do praxe.

Počas „pandemického“ zimného semestra 2020/2021 študenti vypracovali 4 projekty zamerané na zjednodušenie procesov logistického toku spoločnosti GEFCO, ale aj na vzdelávanie zamestnancov. Poslucháči aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava pod vedením Mgr. Pavla Petroviča, PhD., pripravili IT riešenia pre oddelenia logistiky hotových vozidiel, kvality a transportu spoločnosti GEFCO.

Vypracovanie zadaní prebiehalo v súčinnosti so zástupcami z jednotlivých oddelení, ktorí podľa skúseností z praxe definovali témy a požiadavky na softvérové riešenia pre študentov. V zimnom semestri 2020/2021 vysokoškoláci vypracovali štyri projekty: Rezervácia nakládkových časový okien, Elektronický škodový protokol, Správa oboznámení s dokumentáciou, Plánovač zásobovacích tokov. Po úspešnom testovaní a následnom zavedení študentských projektov na Slovensku budú riešenia aplikované aj do ďalších vybraných krajín, kde spoločnosť GEFCO pôsobí.

FOTO: GEFCO

„Teší nás záujem študentov, odovzdali nám funkčné projekty, ktoré vieme použiť. Máme s nimi výbornú prvú skúsenosť a už zbierame podklady a nápady pre nové zadania, ktoré chceme prezentovať študentom v nasledujúcom zimnom semestri 2021/2022,“ povedala Zuzana Tryzňová manažérka Cluster Innovation & Lean spoločnosti GEFCO pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

„Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sa snažíme študentom dať predovšetkým dôkladné teoretické zázemie, z ktorého budú môcť čerpať desaťročia v svojich povolaniach. Ide najmä o systematický prístup k riešeniu problémov, o spôsob abstraktného myslenia, schopnosť preniknúť, pochopiť a úspešne použiť ľubovoľný formalizmus. Cítime však aj potrebu zlepšovať ich osobnostné zručnosti v dobrej tímovej spolupráci, ktorú z hľadiska úspechu akejkoľvek spoločnosti považujem za kľúčovú. V neposlednom rade chceme študentov pripraviť do praxe čo najlepšie získaním konkrétnych praktických zručností a skúseností spojených s úlohami z reálneho sveta,“ povedal na margo spolupráce Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Pre spoločnosť GEFCO je úzky kontakt s vysokými školami prirodzený. Z dôvodu pandémie a zákazu vychádzania boli odložené viaceré aktivity s univerzitami. Napríklad aj vývoj virtuálnej reality s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pandémia sťažila spoluprácu aj so Žilinskou univerzitou v Žiline, kde zamestnanci GEFCO pravidelne prednášajú a odovzdávajú svoje praktické skúsenosti potenciálnym mladým kolegom. Naopak, spoluprácu so strednou školou na duálnom vzdelávaní nezastavila ani pandémia a vyučovanie študentov stále úspešne pokračuje.

„Sme hrdí na úzky vzťah s vysokými a strednými školami. Táto spolupráca prináša množstvo benefitov nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre nás. Okrem funkčných riešení je nesmierne zaujímavé pozorovať, s akým nasadením a kreativitou študenti riešia reálne výzvy z praxe,“ povedal Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ Gefco Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button