Logistika a skladovanie

ERFOLG – stabilita v nestabilných časoch

ERFOLG – stabilita v nestabilných časoch. Na pracovný výkon vplýva mnoho faktorov, od kvality manažmentu, komunikácie, reportovania, intenzite školení, ale aj atraktívnosti pracovného prostredia. ERFOLG to všetko zladil do dobrého tímu.

O tom, že prosperujúca firma nepodceňuje žiadnu aktivitu vplývajúcu na výkon, lojálnosť k firme a prirodzenú zodpovednosť za výkon v kolektíve dobre vedia aj zamestnanci dopravno-logistickej spoločnosti ERFOLG so sídlom v Michalovciach a Prešove. V čase pandémie operatívne zaviedli homeoffice a flexibilný pracovný čas. Pre úspech firmy v takomto režime je veľmi dôležitá firemná lojalita a dôvera v zodpovednosť pracovníkov.

Už sme si mysleli, že si konečne po dlhotrvajúcej pandémii vydýchneme a sústredíme sa na konsolidáciu a rasť aktivít firiem na našom trhu a prišla ďalšia, podstatne väčšia rana v podobe destabilizácie globálneho hospodárstva vplyvom vojnového konfliktu Ruskej federácie s Ukrajinou a zneistenie celej Európy vďaka ekonomickým sankciám, ktoré budú mať devastačný vplyv na rast ekonomiky po pandémii.

Udržanie tokov tovarov

Organizácie hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť nielen to, že tovar bude aj naďalej prúdiť napriek prerušeniam súvisiacim s pandémiou či konfliktom na Ukrajine. Manažmenty firiem stoja pred výzvou ako byť odolnejší voči prerušeniam toku tovarov v budúcnosti. Prepravné spoločnosti cítia tlak, aby boli obratnejšie a flexibilnejšie ako kedykoľvek predtým.

Avšak nie všetky segmenty sú ovplyvnené rovnako. Obchodné reťazce, ktoré pre obmedzenie predaja sortimentu okrem potravín, hygienických potrieb a liekov pridali online predaj. Služby e-commerce tak rástli aj v dvojciferných percentách. Na dopravu, zasielateľstvo a logistiku už hľadíme ako na ľudí v prvej línii, bez ich činnosti by sa ochromili dodávky základných potrieb obyvateľom, ale aj materiálov, komponentov či výrobkov hospodársky dôležitých priemyselných či farmaceutických firiem. Štandardne sa firmy zameriavajú na efektívnosť, rýchlosť a spoľahlivosť dodávateľského reťazca.

V súčasnosti sa znovu prehodnocuje prístup k dodávateľským reťazcom a schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na trhu, v dopravných sieťach a ich možnostiach dnes patrí k strategickým činnostiam manažmentu firiem. Firmy oveľa viac závisia od schopnosti riadenia a manažmentu firiem, od schopnosti predvídať a okamžite reagovať na zmeny a s tým spojené riziká.

Flexibilita a koncentrácia

Dopravno-logistická spoločnosť ERFOLG úspešné podniká v medzinárodnej preprave tovaru aj v tomto neľahkom období. Špecializuje sa na bezproblémový návrh komplexných riešení v medzinárodnej preprave, ktoré vyhovejú zložitým a rýchlo sa rozvíjajúcim potrebám dodávateľského reťazca.

Okrem štandardných medzinárodných a vnútroštátnych prepráv sa špecializujú aj na prepravu tovaru pod kontrolovanou teplotou pomocou chladiarenských a izotermických vozidiel, expresné prepravy tovaru urgentného charakteru, prepravu nebezpečného tovaru – ADR, a prepravu tovaru formou čiastkových nákladov.

Pandémiu vystriedala vojnová kríza na Ukrajine a sprievodné sankcie budú mať dlhodobé následky na globálnu ekonomiku. V ERFOLG situáciu na medzinárodnom trhu pozorne sledujú a vyhodnocujú. Dôležitá v týchto časoch je koncentrácia na komunikáciu s klientmi a prispôsobovanie služieb ich potrebám. Manažment spoločnosti ERGOLG má kvalitný manažment a flexibilne reaguje na meniace sa možnosti trás a prepravných tokov.

Preprava tovaru s regulovaniu teplotou s najmodernejšou technikou

Preprava s kontrolovanou teplotou

Jednou z kľúčových oblastí pôsobenia spoločnosti EREFOLG je aj preprava a distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu. Farmaceutické produkty sú extrémne citlivé. Preto je dôležité ich prepraviť a doručiť so zvýšenou starostlivosťou a popritom dodržiavať požadovaný chladiaci reťazec. Spoločnosť ERFOLG zabezpečuje prepravu farmaceutického tovaru pri dodržaní všetkých požadovaných štandardov ATP.

Pre distribúciu farmaceutických výrobkov existujú medzinárodne uznávané nariadenia o správnej veľkodistribučnej praxi (GDP). Pomocou nich vie zaručiť nepretržitú kvalitu distribúcie farmaceutických výrobkov. Je dôležité, aby koncoví používatelia dostali produkty, ktorým môžu dôverovať, preto prioritou je, aby preprava a distribúcia prebiehala opatrne a bezpečne. To si vyžaduje napr. aj on-line sledovanie prepráv a zamestnanci ERFOLG sú k dispozícii 24 hodín denne aj počas víkendov. Okrem toho ERFOLG disponuje aj povolením z Ministerstva zdravotníctva SR na prevoz omamných a psychotropných látok.

Mgr. Juraj Harizal, generálny manažér spoločnosti ERFOLG, s.r.o.

O výsledkoch v roku 2021 a o súčasnej situácii sme sa porozprávali s Mgr. Jurajom Harizalom, generálnym manažérom spoločnosti ERFOLG, s.r.o.

ERFOLG – stabilita v nestabilných časoch

Ako ste zvládli rozkolísaný rok 2021?
Po roku 2020, kedy celý svet ochromila pandemická situácia a ekonomiky ťažko krvácal, sa nám ciele pre rok 2021 veľmi náročne predikovali. Bol to rok chaosu na trhu nákladov a kapacít dopravcov. Zvyšujúca sa cena nafty, nedostatočný počet šoférov a výpadky v dôsledku pandemických vĺn, prinášali neľahké situácie pri denno-dennom riešení a zachovaní kontinuity pre našich zákazníkov. A práve vďaka dlhodobo fungujúcim vzťahom s obchodnými partnermi, či už odosielateľmi na jednej strane alebo dopravcami na strane druhej, sme rok 2021 zvládli bravúrne. V neposlednom rade musím vyzdvihnúť celý tím spoločnosti ERFOLG, ktorý dokázal nebojácne, vytrvalo a s hrdosťou bojovať so všetkými nástrahami roka 2021. Máme fantastické zoskupenie ľudí a som na nich hrdý.

Erfolg a pandémia

V mnohých dopravno-logistických tokoch dochádzalo k časovým sklzom, zmenám cien i tovarových tokov. Dotkla sa nestabilita logistických reťazcov aj spoločnosti ERFOLG?
Keďže mnohé z našich objednávok sú úzko prepojené s automotive segmentom, tak v dôsledku nedostatku materiálov, ako čipy a pod. bol pokles asi najmarkantnejší a to najmä v letnom období. Avšak aj tu funguje rovnováha. Keďže mnohé kamenné prevádzky a služby boli zatvorené, všetko sa presunulo do online sveta nakupovania. To výrazne posilnilo segment e-commerce a u nás sa razom stal tento segment najvýraznejším prvkom rastu najmä v poslednom štvrťroku roku 2021.

Z pohľadu cien to bolo historicky dramatické navyšovanie hlavne v spomínanom poslednom kvartáli. Osobne si za 14 rokov vo fachu nepamätám tak vysoké ceny, ktoré zákazníci prakticky museli zaplatiť, ak chceli zachovať tok tovarov. Vieme však, že ako rástla cena nafty, aký bol dopyt po doprave po oživení ekonomík a trh len reaguje na dopyt vs. ponuku.

Dva roky pandémie preverili aj personál – firemnú lojalitu, zodpovednosť… Ako ste personálne prežili pandémiu, mal režim homeoffice zásadnejší vplyv na výkony?
Ak vám poviem, že ľudia na homeofficoch pracovali a pracujú niektoré dni viac hodín ako v kancelárii, tak mi asi neuveríte. Áno, aj to je vizitka lojality, zodpovednosti a vytrvalosti kolegov našej spoločnosti. Z môjho pohľadu je pestovanie a posilňovanie firemnej kultúry a starostlivosti o zamestnancov základným kameňom pre dlhodobý úspech spoločnosti. A výsledky to len podčiarkujú, keďže sme medziročne rástli +25% obratu v porovnaní s rokom 2020.

ERFOLG – stabilita v nestabilných časoch

Erfolg a Ukrajina

Po pandémii prišla ďalšia rana pre medzinárodný tok tovarov v podobe vojnového konfliktu na Ukrajine a nasledujúcich sankcií. Aký bude mať tento vývoj vplyv na činnosť ERFOLG v medzinárodnej preprave tovarov?
Už teraz sa historicky prepisujú ceny ropy za barel, čo v konečnom dôsledku prinesie ďalšie zvyšovanie cien nafty. Uvidíme, aký dôsledok to bude mať na ukrajinských šoférov, ktorí tvoria vysoké percento v mnohých dopravných firmách. Pamätám si, že v roku 2014 po sankciách na Ruskú federáciu, ktoré neboli tak výrazné ako teraz, sa kapacity dopravcov v rámci Európy preskupili. Mnohí z nich, ktorí vyvážali do Bieloruska, Ruska a Ukrajiny, budú musieť pôsobiť prevažne v štátoch EÚ. Uvidíme, čo to prinesie.

Zamestnávate aj Ukrajincov, prípadne využijete aj potenciál prichádzajúcej pracovnej sily z Ukrajiny?
Ďakujem za túto otázku, pretože práve v marci sme preberali nové priestory v Košiciach, kde otvárame v júni novú pobočku. Budeme tam budovať nové tímy, takže verím, že sa nám podarí obohatiť tím aj ľudí z Ukrajiny. Stačí vedieť cudzí jazyk napr. angličtinu, mať PC zručnosti, správne hodnoty a ľudí si vychováme. Obdobný projekt sa nám podaril s otvorením pobočky v Prešove v auguste 2019 a je vysoko úspešný.

Táto kríza bude mať vplyv na ceny, tovarové toky i trasy prepráv… dá sa táto situácia zmierniť nejakými opatreniami? Aký vývoj predpokladáte?
V súčasnosti prežívame obdobie, ktoré nikto z nás nepoznal a po skončení konfliktu na Ukrajine, po ktorom všetci túžime, bude Európa v situácii obnovovania hospodárstva a obnovy medzinárodného obchodu. Bude to obdobie obnovy a aj výzvou pre firmy pôsobiace v medzinárodnej doprave a logistike tovarových tokov. Bude to aj príležitosť pre firmy posilniť svoje postavenie na trhu a ERFOLG sa bude tiež uchádzať o výraznejší prienik do obnovy tovarových tokov.

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button