Logistika a skladovanie

EK začala právne konanie voči SR za Slovenskú poštu

Európska komisia (EK) dnes začala právne konanie voči Slovensku za to, že neotvorilo hospodársku súťaž pre hybridnú poštu. Ide o prvý krok v trojfázovom právnom konaní. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby zaslalo EK uspokojivú odpoveď. V opačnom prípade Brusel pristúpi k druhému kroku a následne môže predviesť krajinu pred Európsky súdny dvor (ESD).

Európska komisia (EK) dnes začala právne konanie voči Slovensku za to, že neotvorilo hospodársku súťaž pre hybridnú poštu. Ide o prvý krok v trojfázovom právnom konaní. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby zaslalo EK uspokojivú odpoveď. V opačnom prípade Brusel pristúpi k druhému kroku a následne môže predviesť krajinu pred Európsky súdny dvor (ESD). EK začala iný druh konania voči SR za rozširovanie monopolu Slovenskej pošty v júni, keď požiadala slovenské úrady o objasnenie novely poštového zákona vzhľadom na obavy, že by mohlo ísť o porušenie európskej legislatívy týkajúcej sa zneužívania dominantného postavenia na trhu. Prijatá novela zákona rozširuje podľa EK monopol Slovenskej pošty na poskytovanie služieb hybridnej pošty, čo znamená doručovanie zásielok, napr. faktúr, ktorých obsah sa elektronicky prenesie od odosielateľa k prevádzkovateľovi poštových služieb a ten ho potom vytlačí, zabalí, roztriedi a doručí ako poštovú zásielku. Pred novelou sa táto služba poskytovala voľne v rámci hospodárskej súťaže. EK upozornila, že prevádzkovateľom poštových služieb, ktorí vstúpili na tento trh, zákon teraz bráni pokračovať v uvedenej činnosti. SR navrhovala riešiť hybridnú poštu úpravou všeobecného povolenia, podľa EK by to však neviedlo k eliminácii terajších obmedzení. Brusel preto nariadil začiatkom októbra Slovensku znovu otvoriť hospodársku súťaž v oblasti hybridnej pošty a zároveň informovať do mesiaca Brusel o prijatých opatreniach, ktoré majú zaručiť, že služby hybridnej pošty sú otvorené hospodárskej súťaži. Slovenské úrady požiadali o predĺženie tohto obdobia, s čím EK nesúhlasila. Októbrové rozhodnutie bolo súčasťou osobitnej procedúry, keď EK najprv zašle upozornenie danej krajine a ak nedostane uspokojivú odpoveď, má podľa článku 86 Zmluvy o EÚ priamo možnosť prijať definitívne rozhodnutie, ktoré je pre krajinu priamo právne záväzné. Brusel tento postup uplatňuje veľmi zriedka.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button