Logistika a skladovanie

DPDgroup sprísňuje svoje ciele

DPDgroup sprísňuje svoje ciele. Doručovanie s nulovými emisiami overené na základe vedeckých poznatkov. To je cieľom spoločnosti DPDgroup, ktorá svoj plán na udržateľné podnikanie predložila na schválenie medzinárodnej autorite v tejto oblasti – organizácii Science Based Target initiative (SBTi).

Udržateľný rast je v centre záujmu DPDgroup dlhodobo. Spoločnosť sa k uhlíkovej neutralite zaviazala už v roku 2012. Emisie, ktoré pri jej činnosti vznikajú dôsledne meria a pravidelne zavádza oparenia na ich znižovanie. Všetky zvyškové emisie z dopravy a prevádzky budov kompenzuje prostredníctvom certifikovaných environmentálnych projektov obnoviteľných zdrojov. Každý balík, ktorý DPDgroup doručí sa tak k adresátovi dostane bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Spoločnosť však chce ísť ešte ďalej. Ako dôkaz, že to s ochranou životného prostredia myslí vážne, predložila svoj plán na posúdenie medzinárodnej organizácii Science Based Target initiative. DPDgroup chce dosiahnuť nulové čisté emisie už v roku 2040. Plán počíta s tým, že do roku 2030 spoločnosť zníži emisie skleníkových plynov o 43 percent a do roku 2040 o 90 percent v porovnaní s východiskovým rokom 2020. Od roku 2040 bude DPDgroup neutralizovať všetky zvyškové emisie (približne 10 %) prostredníctvom príslušných kompenzačných projektov. Pomôže tak napĺňať ciele Parížskej dohody znížiť nárast globálnej teploty pod hodnotu 1,5 °C.

DPDgroup sprísňuje svoje ciele

Program DPDgroup na dekarbonizáciu počíta okrem iného s výraznou elektrifikáciou vozového parku pri doručovaní na prvej a poslednej míli zvýšením podielu alternatívnych dopravných riešení (vrátane elektrických dodávok, nákladných bicyklov a pešieho doručovania) na 85 % do roku 2030 (100 % v roku 2035). Alternatívne technológie pohonu budú zavádzané aj na diaľkovej doprave. Pôjde prevažne o bioplyn, biopalivo, elektrické a vodíkové nákladné vozidlá, ako aj presun väčšieho počtu zásielok na železnicu. Cieľom je zvýšiť podiel alternatívnych riešení na diaľkovej preprave na 50 % do roku 2030 a 100 % v roku 2040.

Energia z obnoviteľných zdrojov bude napájať aj logistické centra a kancelárie. Do roku 2035 budú tieto budovy využívať 70 percent energie z obnoviteľných zdrojov (100 % v roku 2035). Počíta sa aj s elektrifikáciou vozového parku firemných vozidiel. DPDgroup očakáva, že jej plán potvrdí organizácia SBTi začiatkom budúceho roka. Splniť tento ambiciózny cieľ pomôže aj stále rastúca flotila elektrických vozidiel, ktoré DPD využíva na Slovensku.

Pod značkou DPD každý deň jazdí na našich cestách viac ako 70 elektromobilov, pričom do konca roka sa ich počet zdvojnásobí. Plány spoločnosti sú však omnoho ambicióznejšie. Už v roku 2025 bude DPD doručovať zásielky v celej Bratislave výlučne vozidlami s elektrickým pohonom. Hlavné mesto Slovenska sa tak zaradí k 350 európskym mestám, v ktorých bude kuriérska spoločnosť využívať výlučne nízkoemisné vozidlá.

„Sektor e-commerce a s ním aj dopyt po doručovacích službách veľmi rýchlo rastie. Stále viac ľudí objavuje výhody internetových obchodov a počet prepravených zásielok bude rásť aj naďalej. Našim cieľom je rásť udržateľne a bez toho, aby naše podnikanie zanechávalo nežiadúcu stopu na životnom prostredí,“ vysvetľuje Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button