Logistika a skladovanie

Digitálna továreň 2.0 prichádza

Digitálny chodník prevedie návštevníkov fenoménmi Priemyslu 4.0, v pavilóne A1 sa otvorí špeciálne akčné vzdelávacie pódium a medzinárodná konferencia prediskutuje budúcnosť českého priemyslu v digitálnom veku. Hlavná téma MSV 2019 – Digitálna továreň 2.0 – je otvorená všetkým, ktorí k nej majú čo povedať.

Priemysel budúcnosti riadi umelá inteligencia. Komunikačné toky nielen medzi jednotlivými strojmi, ale aj prepojenia s logistikou a obchodom bežia automaticky. Človek tieto procesy iba koriguje a vďaka komplexnej digitalizácii všetko funguje rýchlejšie a efektívnejšie. Výrobky sú kvalitnejšie a rýchlejšie vstupujú na trh, kde už na ne môže čakať konkrétny zákazník, pretože digitálna továreň umožňuje dôslednú customizáciu.

Nákladnejšie fázy technickej prípravy s radom skúšok a simulácií vo virtuálnej realite sa firme bohato vráti v nasledujúcich fázach výroby a predaja. Automobilový a letecký priemysel už vedia, že sa takýto postup oplatí a digitálne továrne sa tam stávajú realitou. MSV 2019 ukáže, ako ďaleko sú vo využití týchto metód ďalšie priemyselné odvetvia.

V pavilóne A1 sa vydáme na Digitálny chodník
„Zvýšený záujem o prezentáciu témy Priemysel 4.0 evidujeme už niekoľko posledných ročníkov, kedy sa informácie o digitalizácii výrobných procesov začali objavovať na čoraz väčšom počte stánkov. V súlade s celosvetovým trendom sme teda logicky pristúpili k väčšiemu zdôrazneniu témy digitálnej továrne v rámci veľtrhu,“ vysvetľuje riaditeľ MSV Michalis Busios voľbu hlavnej témy tohto ročníka, ktorou je Digitálna továreň 2.0.

„Prezentácia témy bude prebiehať v dvoch rovinách. Prvou z nich je prezentácia na existujúcich stánkoch vystavovateľov v jednotlivých odborových halách a druhou rovinou je ucelená prezentácia tejto problematiky formou samostatnej expozície s názvom Digitálna továreň 2.0. Celú expozíciu nájdu návštevníci v hale A1 a verím, že bude atraktívnym prvkom veľtrhu,“ hovorí Michalis Busios.

Expozícia Digitálna továreň 2.0 bude koncentrovať informácie a riešenia zamerané na digitálnu budúcnosť. Predstaví tu riešenia založené na hlbokej digitálnej transformácii a umelej inteligencii smerujúce k vyššej efektivite a kvalite produkcie. V expozícii bude fyzický priestor s exponátmi prepojený s digitálnym priestorom, v ktorom sa bude odohrávať časť aktivít.

Prostredníctvom tematických ostrovčekov vznikne aj tzv. Digitálny chodník, ktorý návštevníkov na základe špecifického záujmu prevedie konkrétnymi fenoménmi, ako sú umelá inteligencia, blockchain, inteligentná robotika a mechatronika, elektromobilita, kryptobezpečnosť alebo nové formy vzdelávania. Digitálny chodník ukáže tiež možné varianty ďalšieho vývoja.

Kyberudálosti a medzinárodná konferencia
Súčasťou expozície Digitálna továreň 2.0 v pavilóne A1 bude akčné pódium určené pre Kyberudalosti – prednášky, prezentácie, okrúhle stoly a diskusie, ktoré budú vysielané internetovou televíziou. Ďalším kľúčovým miestom projektu Digitálna továreň 2.0 bude sála E2 v pavilóne E, kde sa v stredu 9. októbra 2019 uskutoční medzinárodná konferencia „Priemysel 4.0_2. Vlna“. Prednášajúci z Českej republiky i zahraničia budú diskutovať o témach ako elektromobilita a autonómne vozidlá, umelá inteligencia vo firemných procesoch, kyberfyzikálne systémy na zvýšenie výrobnej efektivity alebo blockchain a jeho využitie v priemysle.

Projekt Digitálna továreň 2.0 je otvorený a záujemcovia sa doň môžu zapojiť rôznymi spôsobmi – prezentáciami konkrétneho riešenia na výstavnej ploche, partnerstvom, prednáškou alebo prezentáciou na pódiu.

Prečítajte si aj

Back to top button