Logistika a skladovanie

Digitalizácia procesov v logistike prináša úspory v mnohých oblastiach

Aké trendy dominujú logistike v roku 2020? Jednoznačne technologické inovácie.

Nové technológie a ich aplikácie boli pre spoločnosti už dlhší čas témou číslo jedna a súčasná situácia vo svetovej ekonomike len ukázala, že je to cesta, ktorá pomáha udržať firmy pri živote a funkčné. Spoločnosti, ktoré sa v čase koronavírusu rýchlo adaptovali a využili potenciál súčasných technológií, sa teraz chopia príležitostí, ktoré vytvára práve ekonomická kríza. Pojmy ako digitalizácia, internet vecí, bezdotykové riešenia alebo automatizácie už nie sú v nedohľadne, práve naopak – spojením zavedených, rokmi preverených služieb, schopných zamestnancov a nových technológií vznikajú nové možnosti aj nové cesty.

Minimalizácia vplyvu ľudského faktora je už dlhodobo cieľom, ktorý v mnohých sférach znižuje chybovosť, šetrí náklady a čas. Hoci úplná automatizácia je zatiaľ hudbou budúcnosti, existuje rad systémov, ktoré vďaka digitálne zasielaným dátam o zásielkach efektívne šetria čas. Digitalizácia procesov v rámci spoločnosti je dlhodobou témou spoločnosti DACHSER.
Predpokladmi pre digitalizáciu logistických procesov sú jednoznačne kvalitná IT štruktúra, možnosť prepojení systémov, hustá a kvalitná sieť liniek a pobočiek a v neposlednom rade aj dlhoročné skúsenosti v odbore. Prepojenie a kompatibilita systémov sú kľúčové. Logistika v e-commerce je charakterizovaná dátovým prepojením priamo na on-line portál klienta tak, aby mali zákazníci lepšiu vizibilitu pri objednávke. Dôležité je pritom nielen spojenie s koncovým odberateľom tovaru, ale aj s klientom, obstarávateľom zákazky.

DACHSER pritom úspešne používa aplikáciu eLogistics, ktorá je v mnohých ohľadoch unikátna. Poskytuje prístup ku všetkým dátam a tiež priame spojenie so systémami riadenia prepravy a skladovania a zaisťuje rýchle a jednoduché informácie o všetkých procesoch v celom dodávateľskom reťazci. „Aplikácia ponúka možnosť vypočítania si ceny za prepravu, zadávanie objednávky prepravy, podrobné sledovanie jednotlivých krokov v sklade, vyhľadanie správnych produktov alebo sledovanie zásielok v reálnom čase,“ opisuje Martin Štiglinc, obchodný manažér EL. Vďaka skenovaniu čiarových kódov vo všetkých fázach dodávateľského reťazca tak zaisťuje táto aplikácia dokonalú transparentnosť. Je to technológia, ktorá aj teraz zostáva vysoko efektívna a je veľmi praktická pri použití.

Napriek tomu logistika objavuje ešte ďalšie možnosti a tými sú QR kódy. QR, čiže 2D kódy umožňujú širokú škálu aplikácií v logistike, ktoré zďaleka presahujú obyčajnú identifikáciu či uchovávanie dát. Pri použití 2D kódov a optickej identifikácie môžu byť zásielky lokalizované v budovách a sledované v reálnom čase. Autonómne vozidlá v skladoch využívajú kódy pre navigáciu a technológia rovnako umožňuje rýchle a jednoduché meranie balíka. Ponúkajú sľubný potenciál, ktorý je ďaleko od obyčajnej identifikačnej funkcie. Moderná analýza obrazu totiž umožňuje zachytiť a načítať niekoľko QR kódov súčasne aj v pohybe. To ponúka použitie pri stacionárnych kamerách v skladoch a vo výrobných halách alebo na mobilných kamerách pripevnených na dronoch či autonómnych vozidlách.

Bežné využívanie autonómnych vozidiel napríklad na diaľniciach je v tejto chvíli ešte budúcnosťou, ale automatizované systémy už umožňujú sledovanie vozidiel, monitorovanie skladových zásob alebo plánovanie prepravy v súvislosti s reportovaním dopravnej situácie. Viliam Bokšanský, manažér pobočky EL Lozorno, hovorí: „Spoločnosť DACHSER používa na monitoring vozidiel zbernej prepravy vlastný špedičný IT systém, ktorý je napojený na SIM kartu elektronického zariadenia, tzv. PEN-KEY, ktoré má šofér so sebou. Cez mobilnú sieť sa prenesie poloha zariadenia PEN-KEY do nášho systému. Keďže spoločnosť DACHSER nie je priamo vlastníkom áut, veľkou výhodou tohto riešenia oproti GPS modulu je flexibilita použitia, a teda prenos medzi rôznymi autami.“ Aktuálne sa monitoring vozidiel využíva na tzv. poslednom kilometri, čiže pri vyzdvihnutí a doručení zásielky. Pobočky už pracujú aj s monitoringom diaľkových liniek medzi jednotlivými pobočkami. „Len naša pobočka v Lozorne má viac ako 60 liniek. Celkovo systémy monitoringu vozidiel znižujú administratívnu záťaž na pracovníkov dispečingu a umožňujú efektívnejšie plánovať zmeny, ktoré nastanú,“ zhŕňa výhody systému pán Bokšanský.

Viliam Bokšanský, manažér pobočky EL Lozorno

Posledný vývoj po celom svete pritom ukázal, že práve včasná reakcia na zmeny a rýchle riešenie situácií môžu pomôcť zachrániť zákazky a dokonca posunúť firmy niekam ďalej. „Koronavírus nám vlastne ukázal, že ideme dobrým smerom. Navyše, rozhodnutia boli oveľa rýchlejšie, flexibilnejšie a aj implementácia bola značne aktívnejšia. Myslím si, že skôr je to o nastavení ľudskej mysle, že musíme vyriešiť situáciu, do ktorej sme sa dostali, a digitalizácia je jeden zo spôsobov,“ uzatvára Roman Stoličný, generálny riaditeľ DACHSER Slovakia.

Roman Stoličný, generálny riaditeľ DACHSER Slovakia

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Dachser

Prečítajte si aj

Back to top button