Logistika a skladovanie

DHL zabezpečí riadenie logistiky vakcín proti COVID-19

Dolné Sasko je jednou z prvých nemeckých spolkových krajín, ktoré poverili DHL Supply Chain skladovaním a prepravou nových vakcín proti ochoreniu COVID-19. DHL bude v dvoch zo svojich viac než 140 certifikovaných centier Life Sciences & Health Care skladovať 2,2 milióna očkovacích dávok a cca 350 paliet očkovacieho príslušenstva pre spolkovú krajinu Dolné Sasko. Odtiaľ ich bude prepravovať do očkovacích centier a nemocníc v rámci spolkovej krajiny.

„Táto zmluva je unikátna tým, že novú mRNA vakcínu od spoločnosti BioNTech / Pfizer je potrebné skladovať pri extrémne nízkych teplotách. Skladovanie a preprava pri -70°C je veľkou výzvou. Len hŕstka logistických spoločností disponuje chladiacimi a prepravnými kapacitami, ktoré dokážu túto výzvu prijať a zabezpečiť tieto úlohy. My sme však v predstihu investovali do rozšírenia našich mraziarenských a chladiarenských zariadení a priestorov. Táto prvá zmluva s vládou nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko poukazuje na rozhodujúcu úlohu, ktorú bude Skupina Deutsche Post DHL zohrávať v boji proti pandémii koronavírusu ,“ povedal Oscar de Bok, generálny riaditeľ DHL Supply Chain a člen predstavenstva Skupiny Deutsche Post DHL.

DHL Supply Chain bude spomínané vakcíny a očkovacie príslušenstvo skladovať pre Dolné Sasko v dvoch rôznych lokalitách, kde sa očkovacie látky vychystajú a pripravia na prepravu pre dodanie do zdravotníckych zariadení. Plánuje sa tiež skladovanie očkovacích dávok pri rôznych teplotách. Okrem kapacít pre skladovanie mRNA vakcín, ktoré je potrebné skladovať pri teplote -70°C sa zabezpečia taktiež chladiace kapacity pre uchovávanie vakcín pri teplote -20°C, resp. 2 až 8°C.

„Prípravy na nadchádzajúce očkovanie proti ochoreniu COVID-19 predstavujú obrovskú organizačnú výzvu na mnohých úrovniach. Preto mám radosť, že spolková vláda Dolného Saska podpísala s DHL Supply Chain zmluvu, aby zabezpečila kompletnú logistiku vakcín na spoľahlivom a profesionálnom základe. Logistické riešenie je už pripravené. DHL bude pre nás skladovať zásoby očkovacích látok i očkovacieho príslušenstva a navyše zabezpečí aj ich dodanie do očkovacích centier a nemocníc v rámci spolkovej krajiny,“ povedala Dr. Carola Reimann (SPD), Ministerka zdravotníctva Dolného Saska.

V Nemecku má v rámci federálneho usporiadania zodpovednosť za riadenie očkovaní 16 individuálnych spolkových krajín. Spolková krajina Dolné Sasko je jednou z prvých krajín Nemecka, ktorá sa rozhodla spolupracovať so súkromným poskytovateľom logistických služieb. Dr. Karsten Schwarz, generálny riaditeľ DHL Supply Chain pre región Nemecko a Alpy, dodal: “DHL Supply Chain sa pripravuje i na dodávanie pre ostatné spolkové krajiny. Jednania o prepravovaní a skladovaní očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 pre ostatné spolkové krajiny sa blížia k záveru.“

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button