Logistika a skladovanie

cargo-partner sa stáva súčasťou skupiny NX Group

cargo-partner sa stáva súčasťou skupiny NX Group. V čase, keď cargo-partner oslavuje svoje 40. výročie, sa Stefan Krauter, majiteľ a zakladateľ spoločnosti, rozhodol predať tohoto rakúskeho globálneho logistického hráča japonskej akciovej spoločnosti Nippon Express Holdings, ktorá je aj materskou spoločnosťou Nippon Express, APC, Franco Vago a dalších

V roku 1983 začal činnosť len s piatimi zamestnancami na viedenskom letisku a po takmer úplnom organickom rozvoji na dnešných 4 000 zamestnancov v 40 krajinách sveta, Stefan Krauter už odovzdal štafetu svojmu manažmentu a teraz odovzdáva aj vlastníctvo svojmu ideálnemu „nástupcovi“ NX. Po tom, čo celosvetový obrat cargo-partner v roku 2020 po prvýkrát prekročil hranicu jednej miliardy eur, vzrástol o 72 % a v roku 2021 dosiahol viac než 1,8 miliardy eur a v roku 2022 sa ďalej zvýšil na 2,06 miliardy eur.

„Vedenie agilnými zakladateľmi prináša nesporné výhody, ale od určitej fázy je väčšou výhodou vysoko profesionálne a dlhodobo stabilné vlastníctvo. Je výzvou a zodpovednosťou zakladateľov, aby v správny čas rozhodli o nástupníctve ako vo vedení, tak aj vo vlastníctve. Nie je príliš skoro na to, aby bolo možné vybudovať stabilné interné nástupníctvo, ale určite ani príliš neskoro,“ hovorí Krauter. „Preto sme spoločne s výkonnou radou spoločnosti začali vyhodnocovať rôzne možnosti budúcnosti cargo-partner.“

Stefan Krauter pokračuje vo vysvetľovaní: „Pre vedenie a zamestnancov by bolo tiež dobrou možnosťou pokračovať úplne samostatne, ale pretože sa v skupine NX Group našiel ideálny nový strategický vlastník, boli sme nakoniec presvedčení, že je to správna cesta. Podľa doterajšej integračnej politiky skupiny NX Group, cargo-partner zostane cargo-partner, pokiaľ ide o organizáciu aj značku – a zároveň sa stane najsilnejším cargo-partnerom vôbec!“

Stefan Krauter

cargo-partner sa stáva súčasťou skupiny NX Group

Zmluva bola podpísaná 12. mája 2023 a vstúpi do platnosti na základe obvyklých regulačných (protimonopolných a priamych zahraničných investícií) schválení približne za odhadom štyri až sedem mesiacov.

„Obe organizácie budú profitovať zo značných synergií v oblasti globálneho pokrytia kancelárií, rozšíreného portfólia služieb, posilneného regionálneho, produktového a IT know-how, väčšieho rozsahu a podobne. Skupina NX bude profitovať z našej silnej a rozsiahlej siete v strednej a východnej Európe, ktorá ideálnym spôsobom dopĺňa existujúcu sieť NX, a cargo-partner preskočí niekoľko líg v intraázijských a transtichomorských obchodných trasách,“ uvádza Stefan Krauter. A dodáva: „cargo-partner bude aj naďalej spolupracovať so svojou súčasnou globálnou agentskou sieťou, usilovať sa o rozšírenie tejto časti svojho podnikania a v budúcnosti ju podporí svojou modernizovanou platformou, ktorá je v súčasnosti vo vývoji.“

„Osobne budem naďalej podporovať prechod vo mojej novej funkcii v dozornej rade spoločnosti a vo funkcii poradcu výkonnej rady spoločnosti. Zameriam sa na inteligentnú čiastočnú integráciu s novými vlastníkmi, ako aj na ďalšie záležitosti týkajúce sa stratégie, fúzií a akvizícií a ESG. Aká zaujímavá a obohacujúca výzva na záver mojej kariéry!“ hovorí Krauter. Predávajúcim poskytli poradenstvo spoločnosti J.P. Morgan (finančná oblasť), ValueAdd (finančná oblasť), BCG (obchodná oblasť), Schönherr (právna oblasť) a Deloitte (účtovná a daňová oblasť).

O spoločnosti Nippon Express

Nippon Express je poskytovateľom logistických služieb. Sídli v Tokiu a má silnú globálnu sieť, ktorá zahŕňa viac než 40 krjín, pričom spoločnosť priamo pôsobí v 33 krajinách, napríklad v Rakúsku. Ponúka leteckú nákladnú dopravu, námornú prepravu, ťažkú nákladnú dopravu, skladovanie a spracovanie distribúcie, design logistiky, služby informačných technológií, prenájom nákladných vozidiel a sťahovacie služby.

O spoločnosti cargo-partner

cargo-partner je súkromný poskytovateľ celej škály info-logistických služieb, ktorý ponúka komplexné portfólio riešení v oblasti leteckej, námornej, cestnej prepravy a skladovania. So 40-ročnými odbornými znalosťami v oblasti informačných technológií a optimalizácie dodávateľského reťazca navrhuje spoločnosť služby šité na mieru pre širokú škálu priemyselných odvetví, aby vytvorila konkurenčné výhody pre svojich zákazníkov na celom svete. Spoločnosť cargo-partner bola založená v roku 1983, za rok 2022 vygenerovala obrat vo výške 2,06 miliardy eur a v súčasnosti celosvetovo zamestnáva 4 000 ľudí.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button