Logistika a skladovanie

cargo-partner rozširuje obchodnú divíziu High Tech Logistics do Nemecka, strednej a východnej Európy

Rok po spustení divízie High Tech Logistics v Rakúsku založila spoločnosť cargo-partner v Nemecku špecializovanú divíziu a rozšírila svoje high-tech logistické služby do deviatich krajín strednej a východnej Európy.

Rozsah služieb siaha od časovo presného dodania so špeciálnym vozovým parkom až po špecializované riešenia skladovania, správu a konfiguráciu reverznej logistiky, ako aj montáž na mieste a inštruktáže zákazníkov.

So svojou obchodnou jednotkou pre high-tech logistiku ponúka cargo-partner riešenia šité na mieru pre rôzne odvetvia – ako sú bankovníctvo, kancelárske vybavenie, digitálne zobrazovacie systémy, telekomunikácie, IT a spracovanie údajov, až po nemocničné, zdravotnícke a laboratórne prístroje.

“Po minuloročnom úspešnom spustení služby High Tech Logistics v Rakúsku bolo otvorenie špecializovanej divízie v Nemecku ďalším logickým krokom,“ vysvetľuje Andreas Nowak, Managing Director cargo-partner v Nemecku.

„Pretože sa jedná o služby špecifické pre zákazníka s potrebou prispôsobených komplexných riešení, vidíme na nemeckom trhu veľmi veľký potenciál pre cargo-partner. Chceme do toho preniknúť spoluprácou s vybranými partnermi a budovaním na našej vlastnej predajnej štruktúre v krajine. V kombinácii s našou riadiacou vežou vo Viedni a našim silným zastúpením na trhu v strednej a východnej Európe sa z cargo-partner v súčasnosti stáva silný poskytovateľ špičkovej logistiky v tomto regióne.“

Foto: cargo-partner

Technická distribúcia s vyhradeným vozovým parkom

Spolu so stredne veľkými kooperačnými partnermi využíva cargo-partner svoju globálnu sieť importných a exportných uzlov na ponuku časovo presných dodávok s dvojčlennou posádkou ako štandard pri prepravách na poslednú míľu. Okrem dodávok citlivých zariadení „v bielych rukaviciach“ a vybavenia priamo na miesto inštalácie, patria medzi špecializované služby aj vybalenie a montáž na mieste, inštruktáž zákazníkov, demontáž, spätná preprava, kontrola a drobné úpravy použitého vybavenia.

Pre svoje technické distribučné služby spoločnosť primárne využíva vzduchom odpružené nákladné vozidlá so skriňovými nadstavbami, hydraulické zdvíhacie plošiny a komplexné vybavenie špecifické pre dané odvetvie, ako sú elektrické schodolezy, zdvíhacie náradie, dosky na rozloženie bremena a montážne náradie.

High tech skladovanie

cargo-partner teraz prevádzkuje high tech logistické centrá v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bulharsku a Rumunsku. Poskytovateľ logistiky tu ponúka komplexnú škálu služieb zodpovedajúcich požiadavkám high tech zariadení a vybavenia.

Vykurované a bezprašné sklady obsahujú samostatné zóny na skladovanie a manipuláciu, ako aj vyhradené pracovné oblasti pre servisných technikov. Rozsah služieb zahŕňa od vyzdvihnutia na palete, položky a úrovni sériového čísla až po zoskupenie, balenie a množstvo ďalších služieb.

Vysoké bezpečnostné štandardy sú zabezpečené kamerovým dohľadom, pohybovými senzormi a kontrolou prístupu, ako aj zabezpečením vnútorných a vonkajších priestorov alarmom a protipožiarnou ochranou.

Foto: cargo-partner

cargo-partner už niekoľko rokov ponúka na mieru šité logistické riešenia pre zákazníkov zo širokého spektra priemyselných odvetví. V posledných rokoch sa poskytovateľ logistiky zameral na odvetvia ako sú automobilový priemysel a náhradné diely, High Tech a elektronika, farmaceutický priemysel a zdravotníctvo a potravinárstvo a tovar rýchlo podliehajúci skaze.

Popri leteckej, námornej, cestnej a železničnej doprave a skladovej logistike ponúka cargo-partner aj “end-to-end” riešenia. Patria sem doručenie na poslednú míľu, colné odbavenie a transportné poistenie, ako aj komplexná správa dodávateľského reťazca a sofistikované IT riešenia.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button