Logistika a skladovanie

Autonómne mobilné roboty používajú rojovú umelú inteligenciu

Spoločnosť Swarm Intelligence (SI) a počítačom inšpirovaná biotechnológia posledné roky pritiahla veľký záujem takmer vo všetkých oblastiach vedy a technicky, vrátane robotiky. Ako inovatívny výrobca autonómnych mobilných robotov (AMR), AGILOX smeruje väčšinu svojho úsilia do vývoja jednej z najunikátnejších funkcie robotickej manipulácie s materiálom na trhu – kompletne decentralizovanej autonómie.

Inteligentné navádzané vozidlá (IGV) sú úplne nezávislé, samostatne riadené a inteligentne navrhnuté tak, aby dokonale zvládli núdzové vypnutie, obnovenie a zablokovanie. Systém SI môže poskytnúť riešenia v reálnom čase na nemožné komplexné optimalizačné problémy čo najefektívnejším možným spôsobom, často charakteru, ktorý by ľudský návrhár nikdy nedokázal predvídať. Roj dokáže zvládnuť aj neočakávané zmeny v dynamickom prostredí bez zásahu človeka.

Vozidlá AGILOX si automaticky vymieňajú informácie o okolitom prostredí a aktuálnej pracovných objednávok prostredníctvom WiFI niekoľkokrát za sekundu. Na základne virtuálnych prepravných nákladov, ktoré každý účastník neustále prepočítava pre všetky čakajúce objednávky, sa automaticky rozhodne, ktoré vozidlo zrealizuje objednávku a ktorú cestu má vozidlo vybrať tak, aby bola objednávka ukončená v čo najkratšom čase.
To všetko je možné takmer bez režijných nákladov pre koncového zákazníka. Neexistujú žiadne drahé serverové systémy, žiadna kabeláž pod podlahou, žiadne reflektory ani majákové inštalácie – žiadny hardvér
akéhokoľvek druhu, okrem bežnej 2,4 alebo 5 GHz WiFi siete a nabíjačky. Nie je potrebné inštalovať a udržiavať žiadny softvér, žiadne čísla verzií a žiadne licenčné poplatky či predplatné.

Povaha Rojovej Inteligencie Swarm Intelligence tiež ponúka ďalšiu obrovskú výhodu, z pohľadu nákladov na realizáciu. Akonáhle sa prvá jednotka AGILOX naučí o svojom okolitom prostredí a dozvie sa podrobnosti pracovného postupu, systém sa stane okamžite nekonečne škálovateľným. Pridanie ďalších vozidiel do roja na zvýšenie priepustnosti je také jednoduché zapnutie napájania a pridelenie IP adresy. V priebehu niekoľkých minút nové vozidlo automaticky stiahne všetky svoje konfiguračné informácie z roja a začne pracovať – nie je potrebné žiadne ďalšie uvedenie do prevádzky alebo programovanie.

AGILOX predstavuje odklon od tradičného prístupu k procesom manipulácie s materiálom. Princípy decentralizovaného systému IGV uplatňuje aj na celý obchodný model zhora nadol a poskytuje svojim zákazníkom školenia a nástroje na vykonávanie ich vlastnej údržby a rozširovanie či úpravu systému podľa vlastného uváženia. Vďaka otvoreným rozhraniam, nekonečnou flexibilitou a bezkonkurenčnou kolektívnou inteligenciu sú možnosti pre implementáciu AGILOX veľmi široké.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button