Logistika a skladovanie

Automotive logistika vyžaduje komplexnosť

Automotive logistika vyžaduje komplexnosť. Medzinárodný poskytovateľ cargo-partner zabezpečuje komplexné riešenia pre automobilový priemysel.

Jedno slovo, no v oblasti automotive logistiky znamená pokrytie všetkých procesov od prevzatia tovaru od dodávateľa až po dodanie k zákazníkovi. Či už priamo do výroby, alebo do medziskladu. Tieto procesy sa podrobne zmapujú, s nastavením toku dát, materiálu v priestore a čase a s kontrolnými mechanizmami tak, aby bol materiál dodaný včas. Medzinárodný poskytovateľ prepravy a info-logistiky cargo-partner zabezpečuje komplexné end-to-end riešenia pre automobilový priemysel.

Komplexný balík logistických služieb a 99,9 % presnosť skladu

Dodávatelia v automobilovom priemysle musia zabezpečiť pre svojich zákazníkov spoľahlivosť, úplnú transparentnosť a neustále zlepšovanie procesov. „Naši zákazníci očakávajú vysokú spoľahlivosť našich služieb, preto musíme zaistiť maximálnu presnosť a transparentnosť vo všetkých procesoch. V našom Automotive Competence Centre v Dunajskej Strede sme sa zaviazali k udržiavaniu presnosti skladu na úrovni najmenej 99,9 %,“ uviedol Tibor Majzún, managing director cargo-partner na Slovensku.

Spoločnosť zabezpečuje riešenia pre celý proces od príjmu po výdaj tovaru. Medzi poskytované služby patrí okrem skladovania a prípravy tovaru podľa odvolávok výrobcov pôvodných zariadení (OEM) aj osobitné balenie, repacking, kitting, supermarket, umývanie KLT prepraviek, označovanie VDA, WMS skenovanie a monitoring, colné vybavenie, fakturácia a personalizované reporty. Pre zabezpečenie plynulých procesov pracuje cargo-partner s vlastnými OEM manuálmi a WebEDI systémami.

Automotive logistika vyžaduje komplexnosť

Kľúčový je správny výber obalov a ich kolobeh

V rámci logistiky komponentov a častí automobilov sa využívajú najmä vratné obaly a palety. Ich úlohou je minimalizácia odpadov a ďalšie náklady. Najčastejšie ide o KLT prepravky rôznych rozmerov, CHEP palety, plastové palety s rôznou výškou a variabilitou skladania či atypické kovové stojany. V prípade kitting procesov môže ísť o mobilné stojany obsahujúce zoznam dielov.

„Ako Tier 1 a 2 dodávateľ pre automotive sektor na Slovensku a do susedných krajín zabezpečujeme repacking tovaru z originálneho balenia výrobcu do štandardizovaného balenia podľa požiadaviek konkrétnej automobilky, nasledujúc pracovné postupy prebaľovania. S tým je spojená aj logistika vratných obalov. Počnúc evidenciou rôznych typov balenia cez ich skladovanie a výdaj na prebaľovanie párované s objednaným množstvom do výroby, zastrešené podporou IT a skladovým systémom. Keďže vratné obaly sú v jednom cykle, je potrebná aj ich základná údržba a čistenie. V neposlednom rade je súčasťou prebaľovania zodpovedná recyklácia a likvidácia pôvodného obalového materiálu,“ uviedol Majzún.

Emergency servis pre zásielky, ktoré neznesú odklad

V súčasnej situácii, ktorú skomplikovala pandémia aj vojna na Ukrajine, je najväčšou výzvou udržať plynulý chod a zaistiť všetky dodávky. Spoločnosť cargo-partner má dlhodobé vzťahy s množstvom leteckých spoločností. Využíva nákladné aj komerčné lety a dokáže nájsť špeciálne riešenia aj nad rámec pravidelných služieb. „Keď rozhoduje každá sekunda, je tu pre našich zákazníkov nonstop k dispozícii náš emergency tím. Týmto spôsobom môžeme zaistiť okamžitú dostupnosť a rýchle reakčné časy pre súrne zásielky. A pomôcť tak našim zákazníkom dodržať aj tie najtesnejšie termíny,“ hovorí Majzún.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button