Logistika a skladovanie

Ako správne nabíjať trakčné batérie?

Dobre organizovaná nabíjacia stanica má byť nielen funkčná, ale predovšetkým bezpečná, s ohľadom na účely, na ktoré je určená. Tieto požiadavky je možné splniť vhodne zvoleným vybavením, príslušenstvom a ostatnými zariadeniami, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí spoľahlivé a bezpečné nabíjanie, vrátane manipulácie s batériami pri výmenách.

Spoločnosť Hoppecke Batterien Slovakia, spol. s r. o., je tradičným zhotoviteľom nabíjacích staníc s bohatými skúsenosťami, odbornými znalosťami a realizáciami nabíjacích staníc takmer na celom území SR. „V súčasnosti sme v rámci zmien organizácie návrhov a výstavby nabíjacích miest prešli na systém centralizovanej prípravy návrhov nabíjacích miest. Zhotovujú ich projektanti Hoppecke, pričom už v návrhu sa počíta s komponentmi, ktoré sa nachádzajú v našom prehľadnom, dostatočne obsiahlom katalógu príslušenstva a zariadení pre nabíjacie miesta. Práve vďaka katalógu a jednoducho a prehľadne pripravenému návrhu dokážeme záujemcovi o nabíjacie miesto predstaviť možnosti, ktoré sú v danom prípade použiteľné,“ približuje vedúci servisného oddelenia spoločnosti Hoppecke Batterien Slovakia Roman Globan.

„V rámci realizácie nabíjacieho miesta zabezpečíme zhotovenie na kľúč vrátane všetkých projekčných podkladov, zhotovenia elektroinštalácie, odsávania, povrchovej úpravy podlahy a ostatných s tým spojených činností. Dbáme na to, aby naše návrhy a realizácie boli hodnotnejšie s ohľadom na zjednodušenie a uľahčenie manipulácie pri výmene batérií.“

Čoraz častejšie sú v nabíjacích staniciach žiadané a využívané zariadenia určené na monitorovanie nabíjania, vyhodnocovanie a určovanie poradia používaných batérií. Je to dobrá správa, pretože monitorovacie systémy poskytujú kompletný prehľad o využívaní a vyťažení zariadení. Toto je cesta k lepšiemu a efektívnejšiemu využitiu prostriedkov a k optimalizácii počtu zariadení.

Nabíjacie miesto v logistickej spoločnosti Gebrueder Weiss v Senci

Nabíjacie miesto pre Gebrüder Weiss

V prípade, keď má zákazník skutočný záujem o prípravu návrhu a zhotovenie nabíjacieho miesta, je najvhodnejšie osobné stretnutie s obhliadkou priestoru, nastavenie očakávaní zákazníka, možností realizácie a následná príprava návrhu.

„Jednou z posledných nami realizovaných nabíjacích staníc bolo nabíjacie miesto v logistickej spoločnosti Gebrüder Weiss v Senci. V tomto prípade sme zložili zostavu na uloženie, nabíjanie a manipuláciu s 24 V batériami. Vzhľadom na to, že v tejto zostave sú nabíjané batérie rovnakého typu, stará sa o ich rovnomerné využitie systém Hoppecke Trakmonitor/easypick, ktorý veľmi jednoducho a prehľadne určuje batérie, ktoré sú po nabití v danej chvíli najvhodnejšie na vloženie do manipulačného vozíka,“ hovorí Roman Globan.

Rýchlo a efektívne

V niektorých prevádzkach sa nabíjaniu trakčných batérií venuje len minimálna pozornosť a táto činnosť sa stáva okrajovou. Nesplnenie a nedosiahnutie základných pravidiel správneho nabíjania môže viesť nielen k často zbytočným poškodeniam batérie pri manipulácii nevhodnými prostriedkami, ale aj k nehode pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel, ktoré s používaním batérií súvisia.

Zákazníci niekedy vnímajú vybudovanie vhodného nabíjacieho miesta ako niečo problematické, náročné, často však toto vnímanie vychádza najmä z nedostatku kvalitných informácií. Realita je taká, že v súčasnosti, pri využívaní najmodernejších výmenných systémov a zariadení, nie je zhotovenie nabíjacieho miesta také náročné, ako to bolo v minulosti. Preto používateľom elektrickej manipulačnej techniky odporúčame, aby túto časť neopomínali a informovali sa u nás o možnostiach, ktoré sa dajú v konkrétnej prevádzke použiť.

Prechod olovených batérií na Li-ion technológiu bude postupný

Majú pri Li-ion technológii nabíjacie miesta zmysel?

S rastúcou popularitou Li-ion technológie sa objavujú otázky o tom, aký zmysel má stavať nabíjacie miesto. Li-ion batérie prinášajú viacero výhod a záujem o ne rastie, čo potvrdzujú aj predaje vozíkov s touto technológiou, ktoré atakujú dvojciferné tempo rastu. „Aj Hoppecke prináša riešenia v tejto oblasti, no olovenú technológiu nemôžeme vymeniť za Li-ion zo dňa na deň,“ vysvetľuje managing director Hoppecke Batterien Slovakia, spol. s r. o., Miroslav Mašláni.

„Predstavme si logistické centrum ako jedno mesto na Slovensku. Čo by sa stalo, ak by sme v takomto meste vymenili spaľovacie autá za elektromobily a večer ich pripojili na nabíjanie? V katastrofickom scenári by sme zhasli, v tom lepšom prípade, ak by to sieť vydržala, by sme vytvorili tzv. ,peak‘, teda odbernú špičku, čo by nám energetici spočítali na faktúre za elektrickú energiu,“ hovorí Miroslav Mašláni.

Podobný scenár, ale v omnoho menšom rozsahu, sa dnes deje vo firmách, ktoré prechádzajú na Li-ion technológiu s argumentom, že nepotrebujú nabíjacie miesto na výmenu batérie. „Je pravda, že nepotrebujú, ale začínajú platiť za peaky alebo pociťovať vážnu potrebu iného batériového úložiska na vyrovnávanie siete, umiestneného napr. niekde vonku,“ vysvetľuje Miroslav Mašláni.

Aj elektrický vozík s olovenou batériou, samozrejme, treba nabíjať, no nabíjanie je rozložené v čase a nedochádza k takému prúdovému nárastu a v tak krátkom čase ako pri Li-ion batériách. Ak sa majú Li-ion batérie nabíjať dlhý čas, tak sa benefit prevádzky „jazdím bez výmeny batérie“ stráca. A tu sa dostávame opäť na začiatok – výmena batérie si vyžaduje nabíjacie miesto.

Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button