Železničná doprava

Modernizácia trate na Kysuciach

Modernizácia trate na Kysuciach. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali v pondelok vo Svrčinovci zmluvu na projekt.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali v pondelok vo Svrčinovci v okrese Čadca so združením ŽSR, Kysuce zmluvu na projekt Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa. Združenie ŽSR, Kysuce zložené z TSS Grade a Váhostav – SK je úspešným uchádzačom verejného obstarávania s cenovou ponukou vo výške 65,882 milióna eur bez DPH. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Celková dĺžka modernizovaného úseku, ktorý je súčasťou dvoch európskych koridorov, bude 4,9 kilometra (km). „Účelom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať. A ďalej umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Hlavným účelom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru na dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC – európska dohoda o železničných magistrálach a AGTC európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy,“ povedal námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku ŽSR Jozef Veselka.

Modernizácia trate na Kysuciach

Projekt zahŕňa modernizáciu dvojkoľajnej elektrifikovanej trate na rýchlosť 120 km/h s obnovou železničného zvršku aj spodku. „Ďalej modernizáciu trakčného vedenia, vybudovanie protihlukových stien a moderných zabezpečovacích zariadení. Zároveň sa premiestní a obnoví jediná zastávka na trati – zastávka Svrčinovec. Pre cestujúcich pribudnú nové nástupištia, prístrešky, osvetlenie a informačné prvky,“ uviedla hovorkyňa ŽSR.

Doplnila, že z dôvodu rôznych zdrojov financovania je projekt rozdelený do dvoch sekcií. Sekcia A Čadca (mimo) – Svrčinovec zastávka (2,7 km) má už z roku 2020 podpísanú zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu. Celková suma grantu je takmer 47 miliónov eur. Z toho je príspevok Európskej únie (EÚ) 39,883 milióna eur a príspevok štátneho rozpočtu 7,038 milióna eur.

Sekcia B Svrčinovec – štátna hranica ČR/SR (2,2 km) bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Celková suma grantu je takmer 35 miliónov eur. Z toho je príspevok EÚ 29,630 milióna eur a príspevok štátneho rozpočtu 5,228 milióna eur, dodala Feik Achbergerová. Termín ukončenia stavebných prác a uvedenia do prevádzky je do 25 mesiacov od odovzdania prvého staveniska.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button