Železničná doprava

Ministerstvo dopravy chce dofinancovať ŽSR a ZSSK

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ani Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nemajú vo svojich rozpočtoch na tento rok alokovanú takú výšku zdrojov, ktorá by pokryla ich plnohodnotné fungovanie bez zásahu do rušenia vlakov či zastavovania tratí. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ich preto plánuje dofinancovať.

Od konca minulého roka sa podľa MDV uskutočňovali rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR s cieľom preukázania opodstatnenosti požiadavky rezortu dopravy na dofinancovanie týchto spoločností. Ministerstvo dopravy poukázalo na potreby oboch spoločností, ktoré sú výsledkom ich dlhoročného podfinancovania.

„Zároveň obidve spoločnosti v súčinnosti s ministerstvom dopravy a výstavby hľadali efektívne úsporné opatrenia, aby k takémuto krajnému scenáru nedošlo. Určité úspory boli už počas prvých mesiacov generované, tieto úspory ale nestačia na vykrytie rozdielu medzi potrebou zachovania prevádzky a schváleným rozpočtom na tento rok,“ priblížil rezort dopravy.

Priestor na dodatočné financovanie železničných spoločností by sa mal vytvoriť novelou zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Tá počíta s dofinancovaním ŽSR a ZSSK a úhradou straty za roky 2019 a 2020 v celkovej sume 353 miliónov eur. V tejto súvislosti sa očakáva prijatie memoranda medzi rezortmi financií a dopravy a oboma spoločnosťami, ktorého cieľom bude stanoviť podmienky, za akých dôjde k realizácii ich dofinancovania.

Novela zákona, ktorú už schválila vláda, je v parlamente, kde budú poslanci rozhodovať, či ju prerokujú v tzv. zrýchlenom režime. „Finančné prostriedky schválené vládou SR môžu byť poskytnuté až na základe nadobudnutia účinnosti predmetného zákona, a to na základe mechanizmu, ktorý si obidve ministerstvá aktuálne ešte spresňujú,“ ozrejmilo ministerstvo dopravy.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button