Železničná doprava

DPB vyhodnotil súťaže na dodávateľa jednosmerných a obojsmerných električiek

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v piatok vyhodnotil súťaže na dodávateľa nových jednosmerných a obojsmerných električiek. Predložené ponuky boli vyhodnotené na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Informoval o tom hovorca DPB Martin Chlebovec. O dodávku jednosmerných električiek prejavili záujem traja uchádzači, pričom úspešným sa stala spoločnosť ŠKODA TRANSPORTATION a.s. s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 71.700.000 eur. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku značky 29T3.

„Výsledná cena je omnoho priaznivejšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená vo výške 89.233.333 EUR bez DPH, pričom nákup električiek bude financovaný z fondov EÚ,“ spresnil Chlebovec. Pôjde o 30 kusov nových nízkopodlažných jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5 metra pre „bratislavský“ 1000-milimetrový rozchod, s kapacitou minimálne 240 cestujúcich, vybavených modernými technológiami.

Na dodávku obojsmerných električiek boli predložené dve ponuky a úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a ŠKODA TRANSTECH Oy s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 26.488.000 eur. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku značky 30T3. „Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 26.900.000 eur bez DPH. Nákup električiek bude financovaný buď z dotačných finančných prostriedkov od hlavného mesta SR Bratislavy ako jediného akcionára, prípadne z vlastných zdrojov DPB alebo prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov EÚ,“ vymenoval Chlebovec.

Pôjde o 10 kusov nových nízkopodlažných obojsmerných električiek s dĺžkou do 32,5 metra pre rozchod 1000 milimetrov a s kapacitou minimálne 230 cestujúcich, rovnako vybavených modernými technológiami. Kritériami na výber úspešného uchádzača boli obsaditeľnosť vozidla, počet otočných podvozkov, adhézna hmotnosť prázdneho vozidla, šírka uličky v priestore pre cestujúcich a počet dverí s dvoma nástupnými prúdmi. „Po uplynutí zákonných lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní DPB pristúpi k podpisu zmlúv pri oboch súťažiach,“ dodal Chlebovec.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button