Motorizmus

Opustil nás Ing. Miroslav Kobrtek, výrazná osobnosť v odvetví motorizmu a dopravy

Dňa 17. 12. 2020 nás navždy náhle opustil Ing. Miroslav Kobrtek, konateľ spoločnosti STK-MIKO, s. r. o., a predseda Národnej asociácie staníc technickej kontroly.

Ing. Miroslav Kobrtek sa narodil 21. 6. 1958 v Žiline. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Kysuckom Novom Meste a potom Vysokú školu dopravy a spojov, odbor Spaľovacie motory. Od roku 1992 stál pri zrode STK pri ČSAD, š. p., Žilina vo funkcii námestníka. Po dvoch rokoch sa stal vedúcim STK pri SAD Žilina. V roku 2000 založil spoločnosť STK-MIKO, s. r. o., ktorú od základu vybudoval, postupne vybavil najmodernejším zariadením a bola jeho celoživotnou vášňou.

Svoju prácu miloval, vždy hovoril, že má šťastie, že jeho práca je zároveň jeho koníčkom. V roku 2008 otvoril nové špecializované pracovisko STK na Rosinskej ceste v Žiline, ktoré sa mu podarilo postaviť na zelenej lúke. Pracovisko spĺňa európske štandardy a je vybavené najmodernejšou technológiou, ktorá je pravidelne kalibrovaná vrátane povinného kamerového systému z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je v platnosti od roku 2016. Bohaté skúsenosti v oblasti vykonávania technických a emisných kontrol a služieb v roku 2009 rozšíril aj o kontrolu originality pre všetky typy vozidiel. V rámci kontrol originality ide o jediné pracovisko v Žilinskom kraji s oprávnením vyrážať vozidlám pridelené VIN čísla.

Vďaka svojej celospoločenskej angažovanosti bol zvolený za predsedu Národnej asociácie STK, túto funkciu zastával až doteraz. V rámci svojej firmy sa angažoval na projekte duálneho vzdelávania so Strednou odbornou školou dopravnou v Žiline na výchove mladej generácie.
S VŠDS spolupracoval celý život – pôsobil ako oponent diplomových prác, bol konzultantom Ústavu súdneho inžinierstva. Bol odborníkom, ktorého vyhľadávali experti v oblasti dopravy a motorizmu, ale aj laici a on vždy rád o všetkom rozprával. Okrem áut a svojej práce veľmi miloval svoju rodinu, rád chodil na turistiku, mal rád dobré víno a lyžovanie, bol nesmierne dobrosrdečný a čestný a vyznával tradičné hodnoty, ktoré sa už dnes tak ťažko vo svete hľadajú. Ing. Miroslav Kobrtek zomrel vo štvrtok 17. 12. 2020 vo večerných hodinách, jeho srdiečko bolo dlhodobo choré a prehralo svoj boj. Odišiel významný odborník v oblasti motorizmu a dopravy.

Česť Tvojej pamiatke Mirko, budeš nám veľmi chýbať…!
Viliam Bujna, konateľ

Prečítajte si aj

Back to top button