Cestná doprava

Výnimky zo zákazov jázd v EÚ

Združenie autodopravcov ČESMAD Slovakia uvádza na svojej stránke prehľadný zoznam výnimiek zo zákazov jázd v krajinách EÚ.

Slovensko

Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie SR povoľuje všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na 10. apríla, 12. apríla a 13. apríla.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území SR. Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie príslušníka polície zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Česká republika

Na základe rozhodnutia Českého ministerstva dopravy je udelená výnimka zo zákazov jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre všetky nákladné vozidlá a súpravy, ktorých celková povolená hmotnosť presahuje 7,5 t; nákladné a špeciálne vozidlá s prípojným vozidlom a celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t na diaľniciach a cestách I. triedy.

Platnosť výnimky je stanovená odo dňa 13. marca 2020 od 15 tej hodiny po dobu trvania núdzového stavu. O zrušení výnimky Vás budeme informovať.

Rakúsko

Na celom území Rakúska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Maďarsko

Na celom území Maďarska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Slovinsko

V Slovinsku bola udelená výnimka zo zákazu jazdy v piatok pred veľkonočnými prázdninami od 14.00 h do 21.00 h a počas a v nedeľu a nepracovných dňoch od 8.00 h do 21.00 h.

Taliansko

Na celom území Talianska sa do odvolania rušia zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Rumunsko

V Rumunsku bol do 16. apríla 2020 zrušený zákaz jazdy pre vozidlá nad 7,5t na ceste DN1 (E60) v úseku Ploiesti – Brasov .
Zákaz jazdy na DN1 v úseku Bukurešť – Ploiesti je stále v platnosti!

Francúzsko

Na celom území Francúzska sa do 20. apríla 2020 rušia zákazy jázd pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5t.

Nemecko

Nemecko dočasne ruší zákazy jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t podľa regiónov.

Spolkové krajiny

Výnimka sa vzťahuje na prepravu

Obdobie 

Bádensko – Württembersko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

09. 03. – 19. 04. 2020

Bavorsko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

27. 03. – 19. 04.

Bavorsko

Trvanlivé potraviny a hygienické potreby, pre zásobovanie maloobchodu

20. 04. – 30. 05. 2020

Berlín

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

27. 03. – 01. 06. 2020

Brandenbursko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

20. 03. – 26. 04. 2020

Brémy

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru pre zásobovanie maloobchodu, vrátane ciest naprázdno

19. 03. – 01. 06. 2020

Dolné Sasko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

18. 03. – 30. 05. 2020

Durínsko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

31.3. – 19. 04. 2020

Hamburg

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

18. 03. – 16. 04. 2020

Hesensko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

27. 03. – 30. 06. 2020

Meklenbursko – Predpomoransko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

18. 03. – 30. 06. 2020

Porýnie – Falcko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

16. 03. – 26. 04. 2020 do 22:00 h

Sársko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

s okamžitou platností do odvolania

Sasko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

11. 03. –  31.5. 2020

Sasko – Anhaltsko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

16. 03. – 31. 08. 2020

Severné Porýnie – Vestfálsko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

19. 03. – 30. 05. 2020

Šlezvicko – Holštajnsko

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno

18. 03. – 26. 04. 2020

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
ČESMAD Slovakia

Prečítajte si aj

Back to top button