Cestná doprava

Utlmené práce na predĺžení električkovej trate

Utlmené práce na predĺžení električkovej trate. Práce na električkovej trati v Petržalke sa majú rozbehnúť po podpise dodatkov.

Výrazne utlmené práce na predĺžení električkovej trate v bratislavskej Petržalke až po Janíkov dvor sa majú znovu rozbehnúť podľa harmonogramu zrejme až po sfinalizovaní dodatkov. Tie majú reflektovať na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov. Hlavné mesto priznáva, že ide o zložitý proces.
„V týchto dňoch mesto intenzívne rokuje s konzorciom o využití nových pravidiel Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré majú práve túto situáciu riešiť,“ uviedla hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.

ÚVO vydal usmernenie, ktoré má pre zdražovanie materiálov umožniť navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek cez dodatky k zmluvám. „Nové pravidlá však treba zaviesť do praxe, a teda je potrebné rokovať so zhotoviteľom, nastaviť správne navýšenie cien a pripraviť samotné dodatky tak, aby boli v súlade s novými pravidlami, ale aj s pravidlami Európskej únie pre čerpanie eurofondov,“ podotkla hovorkyňa.

Magistrát upozorňuje, že materiály z externých dôvodov aktuálne výrazne presahujú ceny v čase, keď sa súťažila zákazka a podpisovala zmluva. Zhotoviteľ však podľa mesta potrebuje záruky, že za práce dostane zaplatené také ceny, za ktoré dnes dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať.

Utlmené práce na predĺžení električkovej trate

„Bez týchto záruk nevie konzorcium uistiť ani svojich subdodávateľov, že dostanú v potrebnej miere zaplatené všetky práce. A preto tieto práce nevykonávajú, pokiaľ sa vzniknutá situácia úplne nevyjasní,“ spresnila hovorkyňa. Po finalizácii dodatkov je podľa nej zhotoviteľ pripravený znovu rozbehnúť práce podľa harmonogramu. Pripomína však, že pri tak veľkom projekte je nastavovanie nových pravidiel zložitý proces.

V posledných dňoch zaznievajú obavy, aký dosah môže mať táto situácia na čerpanie eurofondov alokovaných na tento projekt. Magistrát deklaruje, že na práce zrealizované do konca roka 2023 sa budú plnohodnotne čerpať eurofondy zo súčasného programového obdobia. Pokiaľ budú v súlade s novými pravidlami.

„Ani v prípade, že niektoré práce alebo úkony budú prebiehať po roku 2023, to neznamená, že dovtedy už vykonané práce nebudú prefinancované,“ skonštatovala hovorkyňa. Fázovanie projektu by malo umožniť dofinancovanie zvyšných úkonov po roku 2023 už z ďalšieho programového obdobia. Financie z terajšieho operačného programu, ktoré sa nevyužijú do konca 2023, Bratislava použije na iné dopravné projekty, ktoré sabudú môcť zrealizovať ešte do konca 2023.

„Vyčlenené prostriedky tak zostanú v Bratislave na zlepšovanie dopravy a neprepadnú,“ uviedla Schmucková. Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova-Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Hlavným členom je tu Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button