Cestná doprava

Trenčianska radnica dostane financie na cyklotrasu

Trenčianska radnica dostane financie na cyklotrasu. Trenčianska radnica dostane nenávratný finančný príspevok viac ako 335 000 eur na cyklotrasu na Brnianskej ulici.

Nový cyklopruh s upraveným povrchom pribudne od križovatky so Zlatovskou po križovatku s Bratislavskou ulicou. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. „Realizáciou projektu sa vytvorí bezpečné prepojenie s priemyselnou zónou, hospodárskym uzlom v mestskej časti Západ a ponad Váh aj s centrom mesta a mestskými časťami Sever a Juh. Veríme, že aj táto investícia prispeje k redukcii objemu automobilovej dopravy a zároveň zvýšeniu počtu používateľov nemotorovej dopravy,“ uviedla hovorkyňa.

Novú cyklistickú komunikáciu v dĺžke 523 metrov vybuduje mesto formou obojsmerného segregovaného cyklopruhu v šírke 1,5 metra nanesením špeciálnej protišmykovej úpravy s farebným zvýraznením. Vodiaca čiara oddeľujúca cyklopruh od jazdných pruhov bude z bieleho tvrdeného plastu. Súčasťou projektu je okrem plne bezbariérového úseku cyklotrasy aj priechod pre chodcov a cyklistov. A tiež kompletné dopravné značenie s bezpečnostným prvkom. V úsekoch cyklotrasy obnoví mesto aj verejné osvetlenie.

Prečítajte si aj

Trenčianska radnica dostane financie na cyklotrasu

„Cyklotrasa na Brnianskej ulici bude kľúčová na prepojenie cyklotrás na uliciach Zlatovská a Ľudovíta Stárka s Vážskou magistrálou ako nosným cyklistickým nadregionálnym prepojením vedúcim cez Trenčín. Brnianska ulica tvorí podľa generelu cyklistickej dopravy mesta Trenčín dopravné prepojenie na Vážsku magistrálu a pokračovaním na cezhraničnú cyklotrasu Trenčín – Nemšová – Česká republika sprístupňuje hospodárske uzly na území mesta,“ doplnila Ságová.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok 335 267 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 352 913 eur. Rozdiel doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Realizácia projektu je pravdepodobná v budúcom roku, radnicu ešte čaká verejné obstarávanie zhotoviteľa.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button