Cestná doprava

Skupina C.S.CARGO posilňuje akvizíciou NAD – RESS Senica

Skupina C.S.CARGO posilňuje akvizíciou NAD – RESS Senica. Dopravná a logistická skupina C.S.CARGO úspešne dokončila akvizíciu takmer 82 % spoločnosti NAD – RESS Senica a.s., ktorá je jedným z kľúčových hráčov v oblasti chladiarenskej distribúcie a zákazníckeho servisu v segmente FMCG na Slovensku.

Skupina C.S.CARGO týmto krokom výrazne posilňuje svoju pozíciu na slovenskom trhu a rozširuje svoje kapacity v oblasti špecializovaných prepravných služieb. Spoločnosť NAD – RESS Senica a.s. sa v priebehu rokov vypracovala na jedného z popredných poskytovateľov logistických služieb na slovenskom trhu, ktorý sa špecializuje na široké spektrum činností, od distribúcie chladeného tovaru cez medzinárodnú kamiónovú dopravu a zákaznícky servis v segmente FMCG až po colné služby.

Disponuje vozovým parkom 212 vozidiel, prevažne značiek Mercedes a Volvo, čo zabezpečuje vysoký štandard ponúkaných služieb. Vďaka flexibilnej logistike a schopnosti rýchlo reagovať na požiadavky trhu spoločnosť efektívne a spoľahlivo plní potreby klientov. NAD – RESS Senica a.s. do svojich procesov aktívne zapracováva aj environmentálne aspekty, snaží sa minimalizovať svoju ekologickú stopu a prispieva k rozvoju udržateľnejších logistických operácií, čo je v súlade s cieľmi spoločnosti C.S.CARGO zlepšiť environmentálnu udržateľnosť svojich služieb.

Skupina C.S.CARGO posilňuje akvizíciou NAD – RESS Senica

„Začlenenie spoločnosti NAD – RESS Senica a.s. do našej skupiny nám poskytuje cenné príležitosti na posilnenie našich aktivít, najmä na slovenskom národnom trhu. Táto akvizícia nám zabezpečí rozšírenie nášho portfólia o špeciálne zariadenia na distribúciu chladeného tovaru, čo nám umožní lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov a ponúkať komplexnejšie služby. Okrem toho nám toto spojenie umožní využiť prevádzkové synergie, ktoré zvýšia efektivitu a konkurencieschopnosť nášho podnikania,“

povedal Aleš Willert, generálny riaditeľ skupiny C.S.CARGO.

Pavol Halabrín, jediný akcionár NAD – RESS Senica a.s., vysvetlil: „Sme radi, že sa stávame súčasťou skupiny C.S.CARGO. Toto spojenie nám otvára nové možnosti rastu a inovácií v našom odvetví. Vďaka spoločným zdrojom a technológiám môžeme zvýšiť efektivitu a naďalej poskytovať naše služby vo vysokej kvalite.“

Skupina C.S.CARGO

Skupina C.S.CARGO pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v stredoeurópskom regióne (Česká republika, Slovensko a Poľsko) a je jedným z popredných stredoeurópskych poskytovateľov cestnej, leteckej a námornej dopravy vrátane komplexných logistických a colných služieb. Portfólio zákazníkov skupiny tvoria popredné spoločnosti z viacerých priemyselných odvetví (automobilový priemysel, potravinársky priemysel, stavebníctvo, elektronika a maloobchod a balenie). Viac informácií nájdete na stránke www.cscargo.cz.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button