Cestná doprava

Scania ponúka na Slovensku unikátny maturitný odbor

Spoločnosť Scania pripravila ako prvá na Slovensku štvorročný maturitný odbor „Autotronik nákladných vozidiel a autobusov“. Ten tak od školského roku 2021/22 rozšíri ponuku štipendijného programu „Mladí profesionáli Scania“.

Prostredníctvom programu švédsky výrobca ponúka možnosť kvalitného vzdelania pre budúcich odborných pracovníkov v servisných službách. Teoretická výučba sa tak presúva na medzinárodne uznávanú Strednú odbornú školu dopravnú v Žiline.

Spoločenský unikát!

Spoločnosť Scania je lídrom v zavádzaní nových technológií a teraz aj v ponuke odborných programov. V budúcom školskom roku tak bude ponúkať unikátny maturitný odbor „Autotronik nákladných vozidiel a autobusov Scania“, ktorý nemá na Slovensku obdobu. „Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo na škole patriacej k najlepším na Slovensku otvoriť pre budúci rok tento odbor. S ohľadom na blížiacu sa elektrifikáciu a moderné počítačové systémy vo vozidlách má veľkú perspektívu,“ hovorí Radek Kindl, vedúci štipendijného programu „Mladí profesionáli Scania“.

A dodáva: „Výučba sa tak z Trnavy presúva na Strednú odbornú školu dopravnú v Žiline. Škola poskytuje žiakom špičkové zázemie pre výučbu najmodernejších technológií a má tiež skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania. My zo spoločnosti Scania potom zase dodáme potrebné technické know-how.“ A práve neustály vývoj nových technológií a unikátny maturitný odbor bol jedným z hlavných dôvodov, ktorý viedol k zmene školského zariadenia. „Značka Scania je lídrom v zavádzaní nových technológií a na to musíme myslieť aj pri vzdelávaní našich budúcich zamestnancov,“ opisuje aktuálny vývoj Radek Kindl.

Prestup študentov je možný

Súčasní žiaci prvého a druhého ročníka môžu prestúpiť zo SOŠA Trnava do Žiliny. Musia iba formálne požiadať o ukončenie štúdia v Trnave a o prestup na SOŠD. Pokiaľ to koronavírusová situácia dovolí, opäť budú žiaci od druhého ročníka absolvovať jeden týždeň v škole v Žiline a druhý týždeň potom dochádzať na prax do servisu v blízkosti svojho bydliska.

Štipendium a finančná podpora

Nová škola neznamená žiadnu zmenu v podpore poskytovanej v rámci štipendijného programu. Aj naďalej platí, že Scania okrem iného poskytuje: príspevok na dopravu až do výšky 50 eur, ubytovanie a celodenné stravovanie zadarmo, pracovné odevy a, samozrejme, aj štipendium podľa študijných výsledkov. Počas prázdnin potom majú žiaci možnosť absolvovať platené brigády a pre tých s najlepším prospechom pripravujeme stáž vo výrobnom závode Scania vo Švédsku.

Online výučba

Zmienená situácia zavinená pandémiou koronavírusu priniesla do výučby nové online riešenie, vďaka ktorému nebudú žiaci ochudobnení o výučbu odborných predmetov. „Na nečakanú situáciu sme zareagovali rýchlo a žiakom bol umožnený prístup do online školiacich kurzov pre zamestnancov spoločnosti Scania. Toto riešenie sa nám osvedčilo a sme pripravení ho použiť aj v tomto roku,“ hovorí Radek Kindl.

Prečítajte si aj

Back to top button