Cestná doprava

Scania na BioCNG v službách spoločnosti Pražské vodovody a kanalizácie

O plyne ako palive sa v poslednom období hovorí čoraz častejšie, čoraz viac sa však alternatívne pohony dostávajú aj do reálneho použitia. V Prahe sme si vyskúšali recyhklačný špeciál na vysokotlakový preplach a čistenie kanalizácií Kaiser ECO na podvozku Scania s pohonom na BioCNG.

Základom pre nadstavbu je model Scania G410 6×2 / * 4 so zadnou natáčacou nápravou. Vozidlo poháňa plynový šesťvalec OC13 101 s objemom 12,7 l, ktorý disponuje výkonom 302 kW (410 k) a maximálnym krútiacim momentom 2000 Nm a spolupracuje s 12-stupňovou automatizovanou prevodovkou Opticruise GRS905R. Vozidlo je osadené štyrmi tlakovými zásobníkmi na stlačený zemnný plyn na každej strane, ich celkový objem je 944 m3. Špecialitou tohto vozidla je, že jeho majiteľ, Pražské vodovody a kanalizácie (PVK), ho chce prevádzkovať na Bio CNG. V súčasnej dobe sa z bioplynu v pražskej Ústrednej čistiarni odpadových vôd vyrába elektrina, ale už budúci rok sa začne s výstavbou jednotky umožňujúcej úpravu bioplynu na bioCNG, ktorý bude využívaný na pohon vozidiel PVK.

Po oboch stranách sú štyri zásobníky na CNG s objemom 118 m3 (FOTO: autor)

„Vozidlo ušetrí približne 10 ton emisií CO2 ročne. Jeho obstarávacia cena je síce vyššia, približne 13 miliónov korún českých korún (479 580 eur), ale úspora v prevádzkových nákladoch je tam veľká a čoskoro sa nám vráti späť,“ uviedol generálny riaditeľ PVK Petr Mrkos. Recyklačné vozidlo vypustí do ovzdušia o 58 percent menej škodlivín ako auto s naftovým motorom.

Čistenie kanalizácie je vykonávané vysokotlakovou hadicou zakončenou vyplachovacou dýzou. Hadica je zavedená do kanalizácie, vysokotlakovým prúdom recyklovanej vody sa rozplavujú usadené nečistoty. Nečistoty sú prúdom vody hnané potrubím a reaktívne sila prúdu vody súčasne poháňa hadicu dopredu. Plávajúci materiál je potom pomocou vákuovacieho zariadenia nasávaný odsávacou hadicou do kalovej nádrže v nadstavbe vozidla. Vyplachovanie a odsávanie prebieha súčasne.

Recyklačná nadstavba je od firmy Kaiser (FOTO: autor)

Technologické vybavenie nadstavby vozidla umožňuje oddeliť z nasávanej zmesi pevnú zložku a vodu po vyčistení znovu použiť na čistenie ako vodu tlakovú. Tento proces sa opakuje do chvíle, než je kalová nádrž úplne zaplnená tuhými nečistotami a je potrebné ju vyprázdniť na výpustnom mieste.

Zdroj
transport.sk
Editor
Michal Štengl

Prečítajte si aj

Back to top button