Cestná doprava

Preskúmanie rozhodnutia v prípade obchvatu Prešova

Preskúmanie rozhodnutia v prípade obchvatu Prešova. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v najbližších dňoch zváži, či nevyužije možnosť požiadať príslušný súd o preskúmanie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ide o prípad rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat.

Uviedla to hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. Úrad v rámci tejto zákazky uložil NDS pokutu 30 000 eur za správny delikt. Verejné obstarávanie na R4 Prešov – severný obchvat sa vyhlásilo v roku 2017. Súčasné vedenie NDS tak podľa Žgravčákovej nemalo možnosť zasahovať do stanovenia podmienok súťaží. Ani upravovať prípravu súťažných podkladov ani samotnú realizáciu procesu.

NDS ako verejný obstarávateľ rešpektuje rozhodnutie ÚVO. Diaľničiari zdôraznili, že od roku 2017 až po súčasnosť došlo na strane NDS k výraznému kvalitatívnemu posunu z hľadiska kreovania komisií na vyhodnocovanie ponúk. Na základe toho sa podľa hovorkyne dá predpokladať, že sa obdobné problémy súvisiace so zákonnosťou vyhodnocovania podmienok účasti vo verejných obstarávaniach eliminujú.

Preskúmanie rozhodnutia v prípade obchvatu Prešova

„Aktuálne k predmetnému rozhodnutiu stále prebieha dôsledná odborná diskusia v rámci spoločnosti. NDS preto v najbližších dňoch zváži, či nevyužije možnosť požiadať príslušný súd o preskúmanie dotknutého rozhodnutia,“ dodala Žgravčáková.

ÚVO uložil NDS pokutu 30 000 eur za správny delikt v rámci zákazky na rýchlostnú cestu R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3). Predseda ÚVO Miroslav Hlivák svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie úradu a je právoplatné. Úrad zistil, že NDS v rámci vyhodnocovania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej/odbornej spôsobilosti porušila pravidlá vyhodnocovania podmienok účasti, ako aj princíp transparentnosti.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button