Cestná doprava

Pokuta za projekt zhotovenia mostu

Pokuta za projekt zhotovenia mostu. Pokutu vo výške 30 000 eur uložil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) za súťaž zhotovenia projektu D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4.

Projekt súťažili diaľničiari v marci 2019, zmluvu podpísali v decembri 2019 so spoločnosťou Doprastav ako úspešným uchádzačom. Skonštatovala to hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková pričom zdôraznila, že pokuta sa netýka projektu vybudovania križovatky D1/D4, ktorý je aktuálne vo verejnom obstarávaní.

„Predmetom zákazky D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 bolo vybudovanie mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Išlo o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá mala umožniť koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu,“ priblížila Žgravčáková.

Pokuta za projekt zhotovenia mostu

Súťaž na zhotoviteľa stavby sa podľa nej uskutočnila v súlade s obchodnými podmienkami žltého FIDIC-u a na základe multikriteriálneho hodnotenia ponúk. Dodala, že spolu sa hodnotilo osem kritérií. A to cena, kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku, lehota obmedzení na diaľnici. Ďalej lehota výstavby, lehota projektovej dokumentácie, kľúčové strojné vybavenie a hodnotenie technológie výstavby.

ÚVO konštatoval, že diaľničiari postupovali v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad vytkol NDS, že v rámci zadávania predmetnej zákazky porušila princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp transparentnosti. „Národná diaľničná spoločnosť voči prvostupňovému rozhodnutiu podala opravný prostriedok. Avšak vzhľadom na argumentáciu kontrolného orgánu v ďalšom procese sa rozhodla, že voči finálnemu rozhodnutiu rozklad nepodá,“ dodala hovorkyňa NDS. Finálne rozhodnutie je teda právoplatné.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button