Cestná doprava

Pokuta pre stavebníka električkovej trate v Petržalke

Pokuta pre stavebníka električkovej trate v Petržalke. Mesto Bratislava nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor. 

Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika, ktorý mal zhotoviteľ stavby dosiahnuť pôvodne v druhej polovici novembra. Vyplýva to z informácií o stave prípravy projektu, ktoré magistrát predkladá na štvrtkové (15. 12.) rokovanie mestskému zastupiteľstva. „Hlavné mesto oznámi zhotoviteľovi možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty za nesplnenie Míľnika č. 2,“ konštatuje v materiáli. Podľa pôvodných plánov mal byť v plnom rozsahu dosiahnutý 18. novembra, teda do 365 dní od začatia prác. Zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate podpísalo vedenie hlavného mesta 4. novembra 2021, následne 18. novembra mu odovzdalo stavenisko.

Z informácií predkladaných mestským poslancom vyplýva, že práce na Združenom moste Rusovská cesta (opora č. 1 a 2) sú hotové na 25 percent. Premostenie Chorvátskeho ramena (realizácia spodnej stavby – opora č. 1 a 4 a piliere 2 a 3) je hotové na 44 percent. V prípade koľajového spodku v celom koridore električkovej trate (celkom tri stavebné objekty) sú práce hotové na nula percent.

Pokuta pre stavebníka električkovej trate v Petržalke

V sklze je tiež podľa uvedených informácií aj proces zabezpečenia externých finančných zdrojov, keďže väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Napríklad pre odborné hodnotenie riadiaceho orgánu bol pôvodný termín august 2022, najnovšie sa uvádza január 2023. Po podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) je totiž potrebné schválenie Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR k samotnému podpisu zmluvy o NFP. V rovnakom termíne, teda v januári budúceho roka, sa tiež očakáva schválenie, ako aj podpis zmluvy k žiadosti o NFP. Žiadosť podal magistrát v októbri.

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova – Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto deklaruje, že neprepadnú.
Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).

Práce boli v tomto roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Opätovne sa po dohode s konzorciom rozbehli v polovici augusta. Zodpovedaná nie je ešte otázka revidovaného harmonogramu stavebných prác. Odpovede o termínoch avizovalo hlavné mesto už v septembri.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button