Cestná doprava

NDS pochybila pri obstarávaní kamier z roku 2019

NDS pochybila pri obstarávaní kamier z roku 2019. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preukázal, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v súťaži na nákup kamier, ktorú vyhlásila v roku 2019, porušila všetky princípy verejného obstarávania.

Dostala zároveň pokutu 15 000 eur. Diaľničiari tvrdia, že odvtedy prijali opatrenia, v dôsledku čoho by už podobné pochybenia v súčasnosti neboli možné. „K porušeniu zákona došlo pri viacerých úkonoch v rámci procesu verejného obstarávania, od stanovenia opisu predmetu zákazky až po vyhodnotenie ponúk,“ priblížila riaditeľka tlačového odboru ÚVO Janka Zvončeková. NDS rozhodnutie úradu akceptovala, a tak jej v zmysle zákona pokutu znížili o polovicu na sumu 15 000 eur. Zvončeková tiež potvrdila, že ÚVO zistenia postúpil Národnej kriminálnej agentúre (NAKA).

ÚVO v kontrole preukázal, že opis predmetu zákazky v rámci súťaže na systém analýzy vzdialených lokalít prioritného infraštruktúrneho majetku neurčili nestranne, tak aby sa zabezpečil rovnaký prístup pre všetkých záujemcov a uchádzačov a aby sa zabezpečila čestná hospodárska súťaž, čo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. NDS tak podľa úradu zvýhodnila konkrétne zariadenia od konkrétneho výrobcu.

Diaľničiari tiež podľa ÚVO stanovili podmienky účasti v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Boli teda určené netransparentne, diskriminačne a neprimerane vo vzťahu k predmetu zákazky. „NDS tiež porušila princípy vo verejnom obstarávaní, keďže hospodárskym subjektom s cieľom nacenenia predpokladanej hodnoty zákazky poskytla veľké množstvo informácií o predmete zákazky, no tieto informácie následne neposkytla záujemcom, keďže ich v predmetnej súťaží utajila,“ skonštatovala Zvončeková.

NDS pochybila pri obstarávaní kamier z roku 2019

Zároveň dodala, že NDS pri vyhodnocovaní ponuky úspešného uchádzača postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Postupovala nesprávne a v rozpore s princípmi vo verejnom obstarávaní, keď sa nezaoberala nezrovnalosťami, ktoré vyplývali z ponuky úspešného uchádzača. Úrad tiež preukázal, že diaľničiari v danej súťaži neprijali primerané opatrenia a nevykonali nápravu s cieľom odstránenia konfliktu záujmov.

NDS reagovala s tým, že keďže verejné obstarávanie bolo realizované v roku 2019. Väčšina zamestnancov, ktorí ho pripravovali, už v súčasnosti nie je v pracovnom pomere s NDS. „Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie sme akceptovali bez výhrad. Pričom sme sa uzrozumili aj s nevyhnutnosťou zaplatenia stanovenej pokuty,“ dodala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Pochybenia, ktoré ÚVO identifikoval, by už podľa nej v súčasnosti neboli možné. Pretože medzičasom NDS prijala nové interné riadiace akty, v rámci ktorých došlo k zásadným zmenám v rámci interných prípravných a schvaľovacích procesov súťažných podkladov, ako aj zriaďovaní komisií na vyhodnotenie ponúk. „Sme toho názoru, aj vzhľadom na prijatie interných opatrení, že obdobné chyby sa už nemôžu v budúcnosti v prostredí NDS zopakovať,“ zdôraznila Žgravčáková.

Na súťaž upozornila aj Nadácia Zastavme korupciu. Na sociálnej sieti uviedla, že by malo ísť o utajený tender známy ako Oko na nákup kamier za približne 37 miliónov eur, na ktorý nadácia upozornila vyšetrovateľov. „Vo veci zákazky Oko zasahovala na jeseň 2020 aj NAKA. A to u diaľničiarov, v IT firme Tempest aj v sídle nitrianskej firmy Bonul spájanej s Bödörovcami. Oznamovateľ upozornil, že diaľničiari nakúpili predražené kamery a platili aj za fiktívne služby,“ dodala nadácia.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button