Cestná doprava

Eurofondy na električkovú trať v Petržalke

Eurofondy na električkovú trať v Petržalke. Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mohli potvrdiť vo februári.

Hlavné mesto je totiž pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytli z ministerstva dopravy. „Aktuálne sa splnili všetky podmienky, aby sa mohla podpísať zmluva o nenávratnom finančnom príspevku. Žiadosť prešla okrem iného aj externým odborným hodnotením poradného orgánu Európskej komisie Jaspers. Zmluva by sa mohla podpísať vo februári,“ uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy.

Ministerstvo zároveň pripomenulo, že z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 – 2020 môžu byť zaplatené iba výdavky za tie časti projektu, ktoré sa stihnú dokončiť do 31. decembra 2023. Keďže však mesto Bratislava predložilo žiadosť, ktorá umožňuje fázovanie, vo financovaní je možné pokračovať v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

„Vzhľadom na to, že predĺženie električkovej trate je dlhodobo pripravovaný projekt, mesto si financie na tento účel dlhodobo plánuje a rozpočtuje,“ skonštatoval rezort dopravy, ktorý s ním o projekte komunikuje na týždennej báze. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v stanovisku uviedlo, že hlavné mesto môže mať veľké problémy dodržať stanovený termín výstavby.

Eurofondy na električkovú trať v Petržalke

Nedodržané termíny z jeho strany spôsobujú podľa neho veľké problémy pri čerpaní eurofondov. „Na projekt sa vyčlenenilo 70 miliónov eur a teraz sa musia hľadať iné, náhradné projekty, čo ohrozuje riadne čerpanie,“ poznamenalo. Podľa pôvodných plánov mali začať električky po trati začať premávať v decembri 2023.

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova – Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov sa má hradiť z eurofondov a mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).

Práce sa v minulom roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmili z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov. Mesto zároveň nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika prác. Revidovaný harmonogram nie je stále známy. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by mala električka začať premávať v roku 2024.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button