Cestná doprava

Dopravu v B. Bystrici budú organizovať podľa plánu obslužnosti

Zlepšenie organizácie dopravy v Banskej Bystrici si sľubujú predstavitelia mesta od plánu dopravnej obslužnosti, ktorý vypracujú do konca roka 2008 odborníci z Výskumného ústavu dopravného, a. s., Žilina. Objednali si ho v apríli tohto roka za zmluvne dohodnutú cenu vrátane dane z pridanej hodnoty 749.700 Sk (24.885 eur).

Plán dopravnej obslužnosti mesta by mal podľa hovorkyne banskobystrického primátora Moniky Pastuchovej prispieť aj k skvalitneniu mestskej hromadnej dopravy (MHD). "Okrem toho, že stanoví vedenie smerov a prúdov dopravy, jednosmerných ulíc, zberných parkovísk a peších zón a vyrieši vedenie trás tranzitnej dopravy cez mesto, navrhne aj optimálny variant trás liniek verejnej dopravy, to znamená prímestskej a MHD. Plán bude zahŕňať tiež optimalizáciu rozmiestnenia zastávok MHD a variantné riešenie odľahčenia emisného a hlukového zaťaženia frekventovaných zón, križovatiek a uzlov," uviedla pre TASR hovorkyňa.
Výskumný ústav dopravný by mal pri tvorbe plánu vychádzať z podmienok objednávateľa. Týkajú sa maximálnej dochádzkovej vzdialenosti na zastávky MHD, minimálnej a maximálnej vzdialenosti zastávok medzi sebou a frekvencie spojov MHD v špičke a sedle. Mesto chce tiež, aby každé sídlisko malo priame prepojenie MHD do priemyselných zón na začiatku a konci pracovnej zmeny, do školských zón na začiatku a konci vyučovania a do uzlov vonkajšej dopravy – k železničnej a autobusovej stanici. Priame prepojenie MHD vyžaduje aj k Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta a na ostatné sídliská v meste pod Urpínom.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button