Cestná doprava

Allianz hlási počas pandémie rekordy v podvodoch

Celosvetová pandémia, ktorá ovplyvnila takmer všetky oblasti života, mala vplyv aj na poisťovacie podvody. Práve v pandemickom roku 2020 totiž Allianz – Slovenská poisťovňa odhalila doteraz najvyššiu sumu podvodov, a to v celkovej hodnote takmer 8,5 milióna eur. Oproti roku 2019 je to takmer 20-percentný nárast. Spolu tak vlani odhalili detektívi Allianz – SP 2764 poisťovacích podvodov, čo je o 15 % viac ako v predchádzajúcom roku.

„Na týchto výsledkoch sa podľa všetkého podpísala situácia okolo pandémie COVID-19, keď sa niektorí snažili kompenzovať výpadok finančných prostriedkov neoprávnenými nárokmi voči poisťovni. Zároveň sa mnohí páchatelia zrejme spoliehali, že poisťovňa bude mať počas mimoriadnej situácie sťažené možnosti prešetrovania podozrení,“ domnieva sa vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne Jaroslava Zemanová. Najväčší, viac ako dvojnásobný nárast zaznamenali podvody v životnom a úrazovom poistení, kde Allianz – SP odhalila 714 pokusov o získanie neoprávneného plnenia za viac ako 671-tisíc eur. „Stúpli najmä úrazy vzniknuté v domácom prostredí a choroby počas lockdownu, v ktorých bol viditeľný rukopis pandemických obmedzení, keď sa niektorí spoliehali na benevolentnosť poisťovne ohľadom preverovania pravosti a úplnosti predložených dokladov,“ vysvetľuje Vojtech Kosík z oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – Slovenskej poisťovne.

Korona to „zakryje”

Celkový počet hlásených poistných udalostí v minulom roku doslova kopíroval jednotlivé vlny pandémie a lockdownu. Popri cestovnom poistení, ktoré, pochopiteľne, v minulom roku výrazne kleslo, sa najväčší pokles v páchaní podvodov prejavil pri poistení vozidiel, čo súvisí najmä s obmedzeným cestovaním, keď sa menej jazdilo a, prirodzene, bolo aj menej nehôd. Pri vozidlách vlani odhalili špecialisti Allianz – SP podvody za takmer 2,2 milióna eur. Pri motorových vozidlách začali viacerí páchatelia počas pretrvávajúcich obmedzení hlásiť škody, kde bolo zrejmé, že sa spoliehali na štátom obmedzený pohyb a dúfali, že sa poistné udalosti nebudú detailne preverovať. „Často išlo doslova o naivné pokusy podvodov, kde hlásené poškodenia na vozidle boli zadokumentované už pri uzatváraní poistenia, alebo pri predchádzajúcich škodách uplatnených buď u nás, alebo v konkurenčných poisťovniach,“ zdôrazňuje V. Kosík.

Záhadné zadretie motora

Zamestnanec autoservisu nahlásil zo svojho poistenia zodpovednosti, že svojou nedbanlivosťou pri výmene rozvodov spôsobil na opravovanom vozidle zadretie motora. Uviedol, že pri výmene rozvodov mu do olejovej vane spadol uvoľnený tesniaci tmel, ktorý sa dostal do mazacieho systému vozidla, a to spôsobilo zadretie motora. Poškodenie motora malo vzniknúť po jeho odovzdaní zákazníkovi a prejdení cca 750 km. Popisovaný priebeh vzniku poškodenia sa javil technicky málo pravdepodobný, a navyše išlo o vozidlo taxislužby, ktoré malo najazdených viac ako 300-tisíc km. Po preverení okolností vzniku sme zistili, že spadnutý tesniaci materiál v žiadnom prípade nemohol spôsobiť zadretie motora a neoprávnený nárok vo výške 7000 eur sme zamietli.

Zdroj
Allianz - SP

Prečítajte si aj

Back to top button