Cestná doprava

7 parkovacích zón v bratislavskom Starom Meste

7 parkovacích zón v bratislavskom Starom Meste. Bratislavské Staré Mesto by mohlo byť rozdelené na sedem parkovacích zón.

Bratislavské Staré Mesto by mohlo byť v budúcnosti rozdelené na sedem parkovacích zón, ktoré budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (PAAS). Vyplýva to z návrhu, ktorý k už jednej zaregulovanej zóne na území mestskej časti pridáva ďalších šesť. V utorok ho schválili miestni poslanci. Do PAAS je na území Starého Mesta zaradená zóna Hlavná stanica – Blumentál.

„Zavádzame zásobník zón pre celé Staré Mesto a budeme môcť postupne zavádzať celomestskú parkovaciu politiku v rámci celého Starého Mesta. V zásobníku tak budeme mať pripravené zóny,“ skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač. Verí, že ktorúkoľvek z ďalších zón sa podarí dať do praxe čo najskôr.

Rozdelenie zón vychádza zo skúsenosti z prevádzky v už zavedenej zóne Hlavná stanica – Blumentál, ale tiež na základe prieskumov a analýz parkovania. Parkovacie zóny by mali byť rozdelené na zónu č. 0 Centrum – Panenská, zónu č. 1 Hlavná stanica – Blumentál (fungujúca zóna), zónu č. 2 Hrad – Sokolovňa, zónu č. 3 Horský park – Kalvária, zónu č. 4 Bôrik – Patrónka, zónu č. 5 Lanfranconi – Podhradie a zónu č. 6 Nové SND – Chalupkova.

7 parkovacích zón v bratislavskom Starom Meste

Vicestarosta Starého Mesta pre rozvoj a modernizáciu Petr Skalník pripomína, že jedným z hlavných cieľov regulácie parkovania je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. Hlavné mesto tak spolu s mestskými časťami musia deliť do viacerých rezidentských zón. „Pre obyvateľa zóny je totiž dosah, že ťažšie zaparkuje pri svojom bydlisku, úplne rovnaký, či už mu parkovacie miesto zaberá návštevník z inej časti Starého Mesta, alebo zo Senca, ktorý tam dochádza za prácou alebo službami,“ poznamenal Skalník. Návrh schválilo staromestské miestne zastupiteľstvo aj v súvislosti so zmenou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré má bratislavské mestské zastupiteľstvo schvaľovať 25. mája.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button