Logistika a skladovanie

V Prahe štartuje pilotné zásobovanie nákladnými elektrobicyklami

V Českej republike štartuje pilotný projekt zásobovania centra Prahy pomocou nákladných elektrobicyklov. Bude využívať novozaložený mikrohub Depot.Bike pri stanici metra Florenc. Pilotný projekt testovania využitia nákladných elektrobicyklov v reálnej pražskej prevádzke môže byť dobrým odrazovým mostíkom do budúcnosti, kedy môže dôjsť k regulácii vjazdu nákladných vozidiel do centra Prahy.

Za pilotnou prevádzkou stojí logistický poskytovateľ služieb DACHSER. V posledných rokoch enormne rastie objem dopravy v centrách veľkých miest, ktorý v kombinácii s tlakom na ochranu životného prostredia a zachovanie komfortného prostredia pre obyvateľov vedie miestnu municipalitu ku zavádzaniu reštrikcií pre vjazd vozidiel na konvenčný pohon. „Centrálne oddelenie výskumu a vývoja celej našej skupiny DACHSER okrem iného testuje vozidlá na alternatívny pohon a navrhuje nové koncepty pre bezemisné doručovanie v oblasti mestskej logistiky,“ hovorí Ing. Jan Pihar, generálny riaditeľ, DACHSER Czech Republic a dodáva, „vďaka tomu máme s používaním nákladných elektrobicyklov už niekoľko skúseností z viacerých európskych miest, a tak rozhodnutie spustiť pilotný projekt v Prahe bolo naporúdzi. A to aj napriek tomu, že sa mesto zatiaľ reštriktívnych opatrení nedotklo.“

„DACHSER má s používaním nákladných elektrobicyklov už niekoľko skúseností z viacerých európskych miest, a tak rozhodnutie spustiť pilotný projekt v Prahe bolo naporúdzi. A to aj napriek tomu, že sa mesto zatiaľ reštriktívnych opatrení nedotklo,” hovorí Jan Pihar. DACHSER plánuje v pilotnom projekte zásobovanie peších zón v Prahe 1. Každé ráno doručí do mikrohubu v centre mesta nákladné vozidlo z pobočky DACHSER Kladno zásielky pre denný rozvoz, ktoré potom postupne rozvezú nákladné elektrobicykle.

Postupne by sa zavážanie nákladnými elektrobicyklami mohlo rozšíriť aj na mestské časti Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 7, za podpory bezemisných nákladných vozidiel pre ťažké a objemné paletové zásielky. Príjemcami zásielok potom budú obchody s módnym tovarom, servisy, predajne zdravotníckeho materiálu, DIY markety a ďalšie. „Postupné nahradenie menších rozvozových áut na konvenčný pohon, je jediná udržateľná cesta, ako centrum Prahy odľahčiť a napomôcť k zlepšeniu smogovej situácie, a my k tomu v súlade s našou firemnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja chceme aktívne prispievať,“ uvádza ďalej Jan Pihar.

Doručovanie bez emisií

DACHSER bude používať elektrobicykle typu Velotaxi Bring, ktoré majú nosnú plochu s veľkosťou 0,4 LDM a utiahnu náklad s veľkosťou jednej europalety naloženej do výšky 1,2 m s maximálnou váhou 250 kg. Najprv bude spoločnosť zavádzať distribúciu kartónových zásielok, v budúcnosti by chcela prejsť aj na dekonsolidáciu paliet priamo v priebehu doručovacej trasy. Snaha by mala vyústiť v inteligentný koncept doručovania za pomoci mixu rôznych typov vozidiel. Pilotný projekt sa bude priebežne vyhodnocovať aj v rámci prevádzkovateľa mikrohubu Depot.Bike, ktorý prevádzkuje český špecialista na elektrobicykle ─ ekolo.cz v spolupráci s Technickou správou komunikácií Praha a Inštitútom plánovania a rozvoja hl. m. Prahy. Prvé výsledky sa dajú očakávať po 6 mesiacoch reálnej prevádzky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button