Logistika a skladovanie

SPS bude mať v Trnave nové distribučné centrum

Pre spoločnosť Slovak Parcel Service, s. r. o., (SPS), ktorá je výhradným zástupcom spoločnosti United Parcel Service (UPS) na Slovensku, vyrastie v Trnave distribučné centrum za 100 miliónov Sk (3,31 milióna eur). V lokalite pri Zavarskej ceste ho v decembri začne stavať Ardis, a. s., Žiar nad Hronom. Stavebné práce by mali byť podľa plánov spoločnosti hotové do šiestich mesiacov. 
 

SPS bude v distribučnom centre sústreďovať zásielky, ktoré sú určené na doručenie konečnému zákazníkovi v nasledujúci pracovný deň. Prevádzka má slúžiť aj ako domovská stanica pre kuriérov pôsobiacich v spádovej oblasti a bude spracovávať zásielky pre menšie distribučne centra regiónu.
Pozemok, na ktorom centrum distribúcie SPS vyrastie, je majetkom investora. Územie, ktorého je súčasťou, bolo v poslednom období zastavované obchodno-prevádzkovými objektmi komerčných firiem. Pozemok je nateraz využívaný na poľnohospodárske účely, je nezalesnený, nezastavaný, z jednej strany ohraničený oplotením novovybudovaného výrobno-prevádzkového areálu, z druhej strany objektmi Strednej poľnohospodárskej školy.
Urbanistické riešenie areálu vychádza z koncepcie priestorového a funkčného usporiadania, so zámerom vytvoriť prostredie s logickými funkčno-prevádzkovými väzbami. V distribučnom centre bude pracovať 13 pracovníkov v administratíve a 22 pracovníkov v prevádzke haly. Prevádzka bude dvojzmenná, výhľadovo trojzmenná. 
Celkové architektonické riešenie distribučného centra SPS v Trnave bude jednotné pre sieť centier spoločnosti vo viacerých regiónoch Slovenska, ktoré budú mať spoločne vizuálne architektonické a konštrukčne prvky riešenia.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button