Logistika a skladovanie

Skupina Nagel-Group zjednocuje sily vo východnej Európe

Nagel-Group jedným z popredných logistických prevádzkovateľov potravinárskych výrobkov v Európe,ktorý mení svoju organizáciu vo východnej Európe tým,že investuje do rozvoja regionálnych štruktúr. Od júla tohto roku sú spoločnosti: Nagel Polska, Nagel Česko a Nagel Slovensko riadené spoločným rozhodovacím centrom.

Regionalizácia zjednoduší logistické procesy,pomôže integrovať a optimalizuje dopravu. „Pre našich klientov z týchto troch krajín je to veľmi dobrá informácia. Tento projekt má významné výhody: užšia spolupráca domácich firiem v regióne, výmena know-how, skúseností a myšlienok, čo zase zaručuje vysoký štandard služieb, ktoré poskytujeme.“ – hovorí Robert Katafiasz, predseda predstavenstva troch národných spoločností Nagel-Group. Skupina Nagel-Group pôsobí vo východnej Európe od roku 2002.

V uplynulých rokoch výrazne posilnila svoju pozíciu v tomto regióne, dosiahla trojciferný obrat a získala dôveru zákazníkov. Ďalším krokom,ktorý urýchľuje tento vývoj,je regionalizácia. Robert Katafiasz, predseda predstavenstva Nagel Polska, Nagel Česko a Nagel Slovensko v nasledujúcom rozhovore hovorí o plánoch týchto troch spoločností.

Aká je štruktúra Nagel-Group vo východnej Európe?
Skupina Nagel je v tomto regióne silne zastúpená.V Poľsku, Českej republike a na Slovensku máme 10 pobočiek s celkovou skladovacou plochou 88 500 m², ako aj 6 prekládkových plošín. Naši zákazníci majú denne neustály prístup k vysoko kvalitným logistickým službám,ktoré ponúkame vďaka tímu asi 1000 zamestnancov. Náš vozový park,približne 1 000 nákladných vozidiel dodáva potraviny do obchodných reťazcov, hotelov, skladov a iných vykladacích miest.Ročne je to takmer 4,5 milióna paliet.

Aké sú prínosy regionalizačného projektu?
Vďaka regionalizácii znižujeme administratívne náklady a našim klientom ponúkame jednotné, spoločné riešenie pre celý región. Lepšia výmena know-how a zvýšené možnosti alokácie zdrojov v obdobiach zvýšených objemov zaručujú našim klientom ešte vyššiu kvalitu služieb a väčšiu bezpečnosť. Z tejto zmeny budú profitovať aj naši zamestnanci – majú príležitosť rozvíjať sa v novom medzinárodnom prostredí.

Aké konkrétne opatrenia plánujete v nasledujúcich dvoch rokoch?
Zameriavam sa na intenzívne vzdelávanie našich zamestnancov v rámci vnútornej akadémie Nagel. Chceme maximálne využiť príležitosť na výmenu skúseností a myšlienok v regióne, čím našim klientom poskytujeme zefektívnené a neustále optimalizované služby. Veľmi dôležité je aj zlepšenie technickej infraštruktúry. Mám v úmysle predstaviť moderné IT riešenia, ako je skenovanie čiarového kódu, umožnenie automatizácie procesov a aktuálnej kontroly zásielok, vybavenie šoférov a skladníkov skenermi, čím sa zabezpečí okamžitá informovanosť o stave zásielky a priebežná inventarizácia v našom skladovom systéme, umožnenie efektívnej registrácie klientov prostredníctvom vhodných aplikácií.

Prečítajte si aj

Back to top button