Logistika a skladovanie

Slovenská pošta sa zmení na moderný podnik

Slovenská pošta plánuje v Bratislave nový moderný logistický terminál. V najbližších rokoch pristúpi aj k vybudovaniu nového oblastného uzla v Nitre či k automatizácii oblastného uzla v Trenčíne. Začína so zásadnou reformou doručovacej siete. Ambíciou je spustiť pilotný projekt doručovacích centier.

Slovenská pošta má v súčasnosti investičný dlh na nehnuteľnom majetku vo svojom vlastníctve niekoľko desiatok miliónov eur. „Okrem veľkého počtu starých a málo udržiavaných budov pobočiek je hlavným problémom triediace a distribučné centrum v Bratislave, ktoré má viac ako 40 rokov, no zároveň spracováva až polovicu celkového počtu listových a balíkových zásielok,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. V nasledujúcich rokoch by sa preto mal v hlavnom meste vybudovať nový terminál, ktorý bude kapacitne vyhovovať potrebám rastúceho balíkového biznisu do ďalších rokov.

V tomto roku štartuje zároveň reforma doručovacej siete. Má ísť o najzásadnejšiu reformu tejto oblasti za ostatných 50 rokov. Ambíciou je v priebehu niekoľkých mesiacov spustiť pilotný projekt doručovacích centier, ktoré budú integrovať toky balíkového a listového segmentu a doručovanie listových a balíkových zásielok, čo aktuálne funguje v duálnom modeli. „Zámerom Slovenskej pošty je vytvoriť jednotný systém doručovania poslednej míle, a optimalizovať tak náklady na celý doručovací proces,“ priblížila hovorkyňa. Ak sa podarí v regióne Dunajskej Stredy tento koncept úspešne zrealizovať, pristúpi pošta k postupnému prebudovávaniu celej svojej logistickej siete.

Začiatkom roka súčasne pošta ohlásila optimalizáciu organizačnej štruktúry a rušenie „kamenných pobočiek“, ktoré zaznamenávali úbytok klientov a výrazne menší záujem o poštové služby. Od marca tohto roka bolo zároveň zrušených 756 nadbytočných pracovných miest a v súvislosti s touto organizačnou zmenou pracovný pomer dohodou skončilo približne 500 pracovníkov. Inú vhodnú prácu v rámci Slovenskej pošty prijalo 82 zamestnancov. Ďalší sú práceneschopní, na materskej dovolenke a podobne. Finálne čísla bude mať teda pošta neskôr.

„Celková fluktuácia zamestnancov za rok 2019 bola 15,10 % a v roku 2020 na úrovni 11,65 %. Po zvyšok roka bude pošta veľmi racionálne pristupovať k nahradzovaniu ‚prirodzene‘ odchádzajúcich zamestnancov, samozrejme, s maximálnym ohľadom na potreby prevádzky,“ dodala Dorčáková. Pošta zároveň v októbri minulého roka podpísala kontrakt s Európskou investičnou bankou, ako prvý stredoeurópsky poštový úrad, na dlhodobý investičný úver 32 miliónov eur. „Využijeme ho na financovanie zvýšenia digitalizácie a automatizácie, inovatívnych IT systémov a na špeciálne poštové zariadenia, ako sú triediace linky na balíky alebo balíkoboxy.“

Ľahké interiérové boxy

Forma balíkoboxov, do ktorých sa má investovať, by sa však mala prehodnotiť. Pošta plánuje začať „pilotovať“ v piatich vybraných lokalitách model ľahkých interiérových boxov, ktoré by mohli byť umiestňované napríklad aj na obecných úradoch v obciach. Pri veľkých exteriérových balíkoboxoch bude pošta riešiť aj ich ďalšie funkcionality, napríklad platbu za šeky alebo SIPO. Sieť balíkoboxov sa tiež bude rozširovať. V priebehu niekoľkých mesiacov plánuje pošta spustiť ďalšiu etapu projektu tzv. online priehradky, ktorá poskytne rozšírené online poštové služby z domova.

Pošta tiež deklaruje silný záujem o rozvoj partnerstva so štátom. Aj naďalej preto investuje do skvalitňovania a rozširovania IOMO služieb. Ide o Integrované obslužné miesto občana, prostredníctvom ktorého občania získajú výpis z obchodného registra, list vlastníctva či výpis alebo odpis z registra trestov. 1. júla 2021 pošta zároveň spúšťa pošta zásadný projekt elektronického colného konania eCIP, ktorým vyvrcholí úsilie Slovenskej pošty zabezpečiť legislatívnu povinnosť Európskej komisie na preclievanie a zdaňovanie zásielok z tretích krajín do 22 eur.

Obnova autoparku

Slovenská pošta vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nákladné vozidlá, chce obnoviť prestarnutý autopark nákladných vozidiel v Bratislave. V súčasnosti prevádzkuje 200 vozidiel v kategóriách N2, N3, priemerný vek ktorých je 7,31 roka. Z celkového počtu je až 78 vozidiel starších ako 13 rokov a najazdených majú niekoľko stoviek tisíc kilometrov. Pošta chce tieto nákladné autá vymeniť, vyhlásila preto dve verejné súťaže na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, jednu na nákladné motorové vozidlá, je rozdelená na päť častí, s predpokladanou hodnotou cca 9,7 milióna eur (bez DPH), a druhú na prípojné nákladné vozidlá, rozdelená je na dve časti, s predpokladanou sumou cca 0,9 milióna eur (bez DPH).

Vozidlá kategórií N2, N3 sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti. „Modernizácia nášho autoparku nákladných áut je už nevyhnutná, pretože staršie vozidlá s nadmerným kilometrovým nájazdom sú technicky a morálne zastarané. Dôsledkom aktuálneho stavu nákladných motorových vozidiel sú častejšie opravy a ich absencia v prepravnej sieti a zároveň vysoké náklady na opravy a údržbu. Kapacita vozidlového parku nad 3,5 t sa od roku 2014 do roku 2020 zvýšila len o 28 kusov, to je 14,4 %, pričom početnosť zásielok narástla až o 7 723 435, čo predstavuje 128,5 %,“ priblížil predseda Predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták. Nové motorové vozidlá budú zároveň bezpečnejšie pre zamestnancov a šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové vozidlá budú spĺňať emisnú normu EURO 6.

Martin Ľupták, generálny riaditeľ Slovenskej pošty (FOTO: TASR)

V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500 000 najazdených km, resp. 6 rokov prevádzky. Pošta tak zároveň napĺňa smernicu 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave a vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaväzujú verejné orgány a subjekty v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadnili prevádzkovú životnosť, energetické a environmentálne vplyvy, ktoré zahŕňajú minimálne spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok vrátane NOx, NMHC a tuhé častice.

Ponuky pre nákladné motorové vozidlá sa budú vyhodnocovať na základe objektívnych kritérií s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude zahŕňať náklady súvisiace s nadobudnutím, náklady na spotrebu, na údržbu, ako aj náklady na emisie skleníkových plynov, náklady na emisie iných znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla. Súčasťou hodnotiacich kritérií pri niektorých kategóriách nákladných motorových vozidiel je aj spätná odkupná cena po určenej dobe alebo najazdených kilometroch.

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button