Logistika a skladovanie

KODYS – vychystávanie a pohyb v sklade

KODYS – vychystávanie a pohyb v sklade. Trendy modernizácie skladov, ich lepšieho priestorového využitia, zefektívňovania logistických a pracovných úkonov s využitím nových technológií sú v konkurenčnom prostredí nevyhnutnosťou a prakticky stálym rozvojovým procesom.

Popri skladovaní a registrácii tovarov patria vychystávanie a pohyb v sklade k dôležitým činnostiam, ktoré sú stále pod veľkým vplyvom ľudského faktora, a teda aj možnej chybovosti. Zvyšovanie efektivity práve týchto činností môže mať zásadný vplyv na efektivitu, ktorá sa dá správnym nasadením procesov a technológií zvýšiť až v dvojciferných percentách.

Spoločnosť Kodys Slovensko (ďalej len Kodys) je popredným systémovým integrátorom v oblasti automatickej identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. Vznikla v roku 1995, ako jedna z prvých firiem v oblasti automatickej identifikácie, keď trhu predstavila technológiu čiarových kódov. Veľké úsilie spoločnosť vyvinula v začiatkoch pri vzdelávaní a budovaní povedomia o tejto technológii. Vzdelávanie stále patrí k základným pilierom jej podnikania. Spoločnosť Kodys oboznámila ľudí s prvými 1D čiarovými kódmi, neskôr prišli 2D kódy, online systémy a Wi-Fi siete, RFID, RTLS, hlasové technológie a v súčasnosti je to nastupujúci trend internetu vecí ako súčasť Industry 4.0.

Kodys sa intenzívne venuje inováciám pre svojich zákazníkov, ktorým poskytuje komplexné riešenia od prieskumu, analýzy, poradenstva, alternatívnych riešení až po konkrétne realizácie pre pracoviská. Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny IBCS Group, jedného z najväčších európskych dodávateľov AutoID technológií. Portfólio služieb a realizácií je široké, a to vďaka profesionálnemu personálnemu zázemiu a prepojeniu na špičkové AutoID technológie.

KODYS – vychystávanie a pohyb v sklade

Oblasť e-commerce počas pandémie narástla (za posledné tri roky) o percentá v dvojciferných číslach. Tlak sa prejavuje na zvyšovaní rýchlosti a efektivity vyskladnenia, vychystania a dodania tovaru prostredníctvom kuriérov. Táto oblasť je však aj najčastejšie pod vplyvom ľudského faktora a znižovanie chybovosti umožňuje presnejšie sledovanie úkonov a zvyšovanie efektivity vo využití priestoru na lepšie ukladanie tovarov a jeho evidenciu, ako aj pohybu pracovníkov pri vychystávaní tovaru na vyskladnenie.

Potreba efektívnejších logistických procesov sa ukazuje aj v automobilovom priemysle, kde sa kladie mimoriadne veľký dôraz na efektivitu, a to aj u automotive subdodávateľov. Digitalizácia a automatizácia už nezasahujú len do výrobnej intralogistiky, ale aj do distribučných skladov. Vstupujú do ľubovoľného ERP systému alebo do systému riadenia skladu (Warehouse Management Systém – WMS.

Robotizácia a automatizácia

Trendom sa stáva zefektívňovanie logistických procesov, zvyšovanie produktivity a znižovanie nákladov, čo sa dá dosiahnuť len presnou aplikáciou robotizácie a automatizácie. Distribučná logistika a e-commerce v ostatných rokoch vzrástli a tento segment trhu je pre Kodys kľúčový. Preto v čase krízy posilnili tím spoločnosti o nových ľud. Dodávajú riešenia, ako systém riadenia skladu, evidencie majetku, manažment tlače etikiet, mobilných zariadení a ďalšie, prinášajú firmám efektívne nástroje na optimalizáciu a riadenie procesov.

Dopyt po nasadení automatizácie a robotizácie rastie najmä v logistických odboroch a vo výrobnom priemysle. V logistike je významným predpokladom pre zmysluplné využitie automatizácie tzv. systém riadenia skladu WMS (Warehouse Management System), ktorý zahŕňa softvérové a hardvérové prvky vrátane prípadného napojenia na ďalšie informačné systémy. Vo výrobe aj v logistike využitie automatizácie výrazne podporujú najmä identifikačné technológie. Či už ide o rokmi overené čiarové kódy, stále častejšie používané technológie RFID, alebo rozvíjajúce sa strojové videnie pomocou kamier.

V skladoch sa využívajú snímače čiarových kódov Zebra
Snímače čiarových kódov, pripojenie môže byť aj bezdrôtové s využitím Bluetooth

Automatická identifikácia

V praxi sa môžeme stretnúť napríklad s automatickou identifikáciou tovaru, paliet alebo výrobných dielov na vstupe a kontrolou kvality na výstupe. Podobne možno využiť automatický aplikátor etikiet, ktorý umiestni štítok s čiarovým kódom na konci výrobnej linky alebo pri expedícii tovaru zo skladu a súčasne skontroluje čitateľnosť čiarového kódu. V oblasti robotizácie je možné využitie autonómnych robotov na prepravu tovaru v rámci skladu, prípadne automatických dopravníkov. Stále častejšie sa tiež objavuje požiadavka na náhradu ručnej manipulácie s tovarom – napríklad robotické skladanie hotových výrobkov na konci výrobnej linky na expedičnú paletu.

Výhodou nasadenia pokročilejšej automatizácie je zníženie chybovosti, zvýšenie rýchlosti a čiastočné alebo úplné nahradenie ľudskej práce – súhrnne teda zvýšenie efektivity a zníženie nákladov. Súčasne je účelné nastaviť cielený zber dát, ktorý pomôže v budúcnosti optimalizovať procesy, prípadne pridávať ďalšie automatizačné prvky do výrobnej linky alebo prevádzky skladu.

Chytré značenie skladových pozícií zefektívňuje pohyb v sklade

Hlasové vychystávanie

K osvedčeným produktom vo vychystávaní patrí systém vychystávania tovaru hlasom K-VOICE. Využíva sa najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a v distribučných centrách, ale uplatnenie nájde napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov, v logistike a pod. Táto technológia predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do WMS alebo ERP systému zákazníka.

Bezdrôtový terminál umožňuje pracovníkom voľný pohyb a najväčšou výhodou tohto systému sú voľné ruky, voľné oči. Tento proces eliminuje manuálny vstup dát, umožňuje vykonávať jednotlivé pracovné úkony rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Vznikajú pritom úspory nákladov, znižuje sa faktor ľudskej chybovosti. A zvyšuje sa operatívny potenciál jednotlivých operácií, a to všetko sa prejavuje i v rýchlej návratnosti investícií.

Jadrom systému vychystávania tovaru hlasom K-VOICE sú serverová aplikácia a špeciálne hlasové terminály, ktoré táto aplikácia riadi cez bezdrôtovú sieť. Vzdialená správa hlasových terminálov je spravovaná internetovou aplikáciou, ktorá umožňuje sledovať v reálnom čase stav každého terminálu. Zároveň umožňuje i zmenu konfigurácie jednotlivých terminálov. Systém K-VOICE možno využiť aj pri dokladaní, presunoch a inventúrach.

Vychystávanie tovaru hlasom systémom K-VOICE

Systémy RFID

Systémy RFID (z angl. Radio Frequency Identification) predstavujú moderný bezkontaktný automatický identifikačný systém umožňujúci dokonalý prehľad o všetkých operáciách v reálnom čase. RFID umožňuje bezdrôtovo identifikovať takmer akýkoľvek objekt pomocou dát prenášaných prostredníctvom rádiových vĺn a uložených do tzv. RFID tagov (čipov), z ktorých sa môže následne znovu načítať a prepisovať.

Technológia RFID sa dá uplatniť takmer všade – od výrobných činností cez logistické, skladové a obchodné procesy až po evidenciu majetku. Tam všade dokáže Kodys zrealizovať komplexné projekty.
RFID tag ako nositeľ informácie môže byť vo forme etikety (Smart label) alebo v zapuzdrenej podobe rôznych tvarov, veľkostí a materiálov. Na načítavanie a zapisovanie dát do RFID tagov slúži RFID čítačka v stacionárnej alebo mobilnej verzii.

Aj keď je technológia identifikácie pomocou čiarových kódov najrozšírenejšia a najdostupnejšia, v niektorých prípadoch nemusí byť dostačujúca. Čiarový kód možno nahradiť tagom (štítkom), čiže čipom prepojeným s anténou, ktorý umožňuje bezdrôtový zápis a čítanie informácií. Cieľom technológie RFID nie je nahradiť čiarové kódy, ale skôr ich doplniť o ďalšie možnosti. V celom rade aplikácií je najvýhodnejšie použiť kombináciu týchto dvoch technológií.

Zdroj
transport.sk
Editor
Kodys, VIB

Prečítajte si aj

Back to top button