Logistika a skladovanie

DACHSER v roku 2020 s pozitívnymi výsledkami

Obrat skupiny sa v roku 2020 takmer nezmenil; na logistické kapacity, technické vybavenie a digitálne systémy vyčlenila spoločnosť investície vo výške 190 miliónov eur.

DACHSER rekapituluje úspešný rok 2020, ktorý sa vyznačoval lojalitou a atmosférou vzájomnej dôvery medzi medzinárodným poskytovateľom logistických služieb, jeho zákazníkmi a prepravnými partnermi. Čistý obrat skupiny DACHSER predstavoval 5,61 miliardy eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená mierny pokles o 0,9 %. „Dosiahli sme náš sľub, že v koronavírusovej kríze budeme stabilným oporným bodom a spoľahlivým partnerom,“ hovorí Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER.

„Obrovské povzbudenie od našich zákazníkov a partnerov pre nás bolo veľkým zdrojom motivácie. Osobitné poďakovanie patrí našim zamestnancom a všetkým, ktorí sa starajú o distribúciu v mene spoločnosti DACHSER, pretože práve oni sa v minulom roku o tento úspech zaslúžili. Napriek mimoriadnej záťaži spojenej s nákazou COVID-19 bol ich výkon pozoruhodný a vždy dôsledne a zodpovedne splnili úlohy, ktoré na nás kladie pozícia systémovo dôležitého poskytovateľa.“

Spoločnosť DACHSER udržiavala nepretržitý chod globálnych dodávateľských reťazcov svojich zákazníkov a prichádzala s flexibilnými riešeniami pre slabé miesta v oblasti kapacít najmä medzikontinentálnych prepravných služieb. Spoločnosť zároveň poskytovala najlepšiu možnú ochranu zdravia svojim zamestnancom a podporovala svojich dlhoročných servisných partnerov v Európe.

Obchodná oblasť Road Logistics, ktorá zahŕňa prepravu a skladovanie priemyselného tovaru (European Logistics) a potravín (Food Logistics), nestratila v roku 2020 nič zo svojho tempa rastu. Ani do konca roka však nebolo možné plne kompenzovať zníženie európskeho objemu spôsobené uzáverami v apríli a máji, pričom najviac zasiahnuté boli obchodné jednotky European Logistics vo Francúzsku a na Pyrenejskom polostrove. V dôsledku toho sa konsolidovaný čistý obrat z obchodnej oblasti Road Logistics znížil o 2,2 % na približne 4,5 miliardy eur.

Na rozdiel od poklesu v obchodnej oblasti Road Logistics obchodná oblasť Air & Sea Logistics zaznamenala nárast o 5,2 %. Táto oblasť ťažila z vlastnej kapacity charterovej leteckej prepravy a z vysokých prepravných sadzieb pre medzikontinentálne prepravy. Na úrovni skupiny poklesol počet zásielok o 2,5 % na 78,6 milióna, tonáž sa znížila o 2,9 % na 39,8 milióna ton.

„Po solídnom prvom štvrťroku znamenali uzávery v mnohých európskych krajinách niekedy drastické zníženie počtu zásielok v pozemných prepravách,“ hovorí Burkhard Eling. „Od júna došlo k jasnému zlepšeniu, keď objemy zostali viac-menej trvalo nad úrovňou roku 2019. Som rád, že náš obchodný model dokázal, že je schopný zvládať krízy, a zároveň sa môže pochváliť silným rastovým potenciálom a adaptabilitou,“ oznamuje Burkhard Eling.

Burkhard Eling, CEO skupiny DACHSER

Nárast potravinovej logistiky

Kým obchodná divízia European Logistics zaznamenala pokles o 3,2 % na 3,52 miliardy eur, obchodná divízia DACHSER Food Logistics zvýšila svoj obrat na 982 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 1,9 %. Táto obchodná divízia čelila relatívne turbulentnému roku 2020, ktorý sa na jednej strane vyznačoval panickým nakupovaním v supermarketoch a na druhej strane opakovaným zatváraním cateringových služieb, pohostinstiev a eventového priemyslu v Európe.

Napriek tomu sa spoločnosti podarilo vyrovnať pokles zásielok v týchto segmentoch získaním nových obchodných partnerov a docielením väčších objemov od segmentu maloobchodu s potravinami. V priebehu roka zvýšila divízia DACHSER Food Logistics tonáž prepravovaného tovaru o 1,6 %. Tržby v obchodnej oblasti Air & Sea Logistics, povzbudené svojimi aktivitami v Ázii, sa zvýšili o 5,2 % na celkovo 1,2 miliardy eur. „Celkove sme počas roka 2020 prevádzkovali okolo 150 charterových letov medzi Európou, Áziou a Spojenými štátmi,“ hovorí Burkhard Eling.

Investície v čase pandémie

„V minulom roku sme investovali 142,6 milióna eur do našej globálnej logistickej siete. V tomto roku sme vyčlenili približne 190 miliónov eur na vytvorenie ďalších kapacít pre kontraktnú logistiku a k pokračovaniu v digitalizácii procesov a obchodných modelov,“ hovorí Burkhard Eling. Významnú úlohu pritom bude hrať novovytvorená exekutívna jednotka IT & Development, ktorú vedie Stefan Hohm ako Chief Development Officer.

Podľa Burkharda Elinga poskytuje vysoký pomer vlastného kapitálu v hodnote 61,6 % a lojalita akcionárov k rodinnej spoločnosti podporu, ktorú DACHSER potrebuje na to, aby mohol pokračovať vo svojej osvedčenej politike rastu čerpaním z vlastných zdrojov. „Zintenzívnime tiež naše úsilie týkajúce sa udržateľnosti a ochrany klímy. V najbližších dvoch rokoch plánujeme rozšíriť naše bezemisné riešenie DACHSER Emission-Free Delivery do najmenej jedenástich európskych miest a súčasne nasadiť viac nákladných vozidiel na elektropohon a nákladných elektrobicyklov. Navyše ako člen Nemeckého zväzu pre vodík a palivové články (DWV) aktívne podporujeme výskum a testovanie pohonov na vodíkové palivové články pre nákladné vozidlá,“ uvádza Burkhard Eling.

Aj v Prahe zvážajú elektrobicyklami

City logistika v podaní spoločnosti DACHSER dokáže byť bez¬emisná. Vďaka novému modelu elektrobicykla začal DACHSER ako prvý logistický provider v Českej republike aj s distribúciou paletizovaného tovaru v centre Prahy. Nový model nákladného elektrobicykla od spoločnosti 4AVs.eu je osadený dvoma boxmi pre kusové zásielky a prívesným zariadením na prevoz europalety s výškou až 1,6 metra. Elektrobicykel uvezie náklad s hmotnosťou až 300 kg.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Dachser

Prečítajte si aj

Back to top button