Logistika a skladovanie

DACHSER rastie v regióne juhovýchodnej Európy

DACHSER rastie v regióne juhovýchodnej Európy. Spoločnosť DACHSER zvýšila svoje nekonsolidované čisté príjmy za rok 2021 v regióne juhovýchodnej Európy o 28 %. Po lockdownoch v roku 2020 sa tak spoločnosť DACHSER vracia k svojmu dynamickému rastu.

Za pozitívnym výsledkom stojí predovšetkým väčší počet zásielok a tonáž a taktiež zmena cien. Tonáž sa v regióne zvýšila o viac ako 13 %. Niet pochýb o tom, že rok 2021 priniesol mnoho výziev. Či už ide o pokračujúce výzvy, ako je Brexit alebo pandémia, alebo narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. To všetko vyvolalo veľkú neistotu.

„Sme veľmi radi, že sme v tejto extrémnej situácii dokázali našim zákazníkom ponúknuť logistické riešenia šité na mieru a zachovať tak pre nás veľmi dôležitý vysoký štandard kvality služieb. Rok 2021 bol pre nás mimoriadne náročný, ale jednoznačne veľmi úspešný. Aby sme tento úspech mohli dosiahnuť aj v neobvyklých podmienkach, museli naši ľudia podať obrovský výkon,“ hovorí Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu

DACHSER rastie v regióne juhovýchodnej Európy

V regióne juhovýchodnej Európy, ktorý zahŕňa Maďarsko, Slovensko a Rumunsko, vzrástli tržby spoločnosti DACHSER v roku 2021 o viac ako 28 %. Ak ide o samotnú spoločnosť DACHSER Slovakia, v roku 2021 sa jej obrat zvýšil o 20 %. „V rámci divízie Európska logistika sme na Slovensku prepravili 686 700 zásielok, čo znamená medziročný nárast ich počtu o viac ako desať percent. Celkový počet zamestnancov na Slovensku sa tiež medziročne zvýšil na 207 (k 31. decembru 2021). V obchodnej oblasti Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER Slovakia došlo k miernemu poklesu počtu zásielok prepravených námornou/leteckou dopravou,“ hovorí Iveta Šurganová, regionálna finančná manažérka spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu.

„Rast sme zaznamenali aj v Maďarsku a Rumunsku. V európskej logistickej divízii v Rumunsku sa celková ročná tonáž zásielok zvýšila z viac ako 132 tisíc ton v roku 2020 na necelých 140 tisíc ton v roku 2021 a v Maďarsku z 375 tisíc ton ročne na 430 tisíc ton prepraveného tovaru,“
dopĺňa Roman Stoličný, regionálny manažér spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu. „V Maďarsku tieto čísla vzrástli aj v divízii Food Logistics a v divízii Air and Sea Logistics. Letecká a námorná logistika mala veľmi pozitívny vplyv na celkové maďarské výsledky.“

Iveta Šurganová, regionálna finančná manažérka spoločnosti DACHSER pre juhovýchodnú Európu

Vývoj obchodu v regióne

Strategické rozhodnutia o ďalšom rozvoji a expanzii spoločnosti DACHSER v regióne juhovýchodnej Európy v nasledujúcich rokoch sú jasné. Sú v súlade s megatrendmi v logistike, ako je agilita − schopnosť prispôsobiť sa rýchlo prichádzajúcim zmenám, splnenie dynamicky rastúcich očakávaní klientov s ohľadom na zmeny v dodávateľských reťazcoch, využitie digitalizácie ako nástroja na uvoľnenie nového potenciálu spoločnosti a udržateľný rast so znížením emisií CO2.

Pri takto ambicióznom pláne sú kľúčom k úspechu ľudia a spoločné úsilie spoločnosti DACHSER. Preto sa stratégia, ktorú si spoločnosť DACHSER stanovila ako prioritu, bude v nadchádzajúcom roku ďalej rozvíjať. A to popri početných novinkách v jednotlivých regiónoch: „V celom regióne sa zameriame na udržanie vysokej kvality dopravných služieb, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a ich prípravu na budúcnosť. Veľmi dôležitá je pre nás aj digitalizácia procesov a rozvoj zmluvnej logistiky, ktorá podporuje dokonalé využitie celoeurópskej dopravnej siete zberných služieb,“ vysvetľuje Roman Stoličný.

DACHSER rastie v regióne juhovýchodnej Európy

Spoločnosť DACHSER aktívne reaguje na zmeny v dodávateľských reťazcoch. Optimalizuje regionálne riadenie a investuje do rozvoja prepravnej siete, aby mohla poskytovať ešte kvalitnejšie a efektívnejšie riešenie pre potreby svojich zákazníkov. V Rumunsku budú v roku 2022 otvorené nové pobočky v Brašove a Arade. A plánuje sa zásadná rekonštrukcia pobočky v Bukurešti. Prepojenie s medzinárodnou sieťou bude zabezpečené aj vďaka kontajnerovým linkám, ktoré umožnia využitie kapacít na prepravu voľne loženého tovaru. „V Maďarsku plánujeme tiež významné rozšírenie pobočky v Pilisvörösváre, kde bude investovaných päť miliónov EUR. Na Slovensku rozšírime pobočku v Košiciach. To všetko samozrejme sprevádza vytvorenie a prepojenie ďalších liniek tak, aby sa posilnili denné spoje a zaistilo sa plynulé napojenie na medzinárodnú sieť, „ dodáva Roman Stoličný.

„Vďaka novému spôsobu riadenia regiónu sa zaistia jednotné štandardy, jasné a silné štruktúry, transparentnosť a jednotný prístup k rozvoju regiónu. Čo potvrdzuje naše správne smerovanie k agilnej spoločnosti. Služby sa centralizujú, maximálne digitalizujú a zníži sa administratívna záťaž jednotlivých krajín. Pripravujeme tak región juhovýchodnej Európy na ďalší regionálny a obchodný rozvoj,“ uzatvára Iveta Šurganová.

Lozorno

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button