Železničná doprava

ŽSR: Popísali dodatok k platnej Kolektívnej zmluve na roky 2008 až 2009

Generálny riaditeľ spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Štefan Hlinka a zástupcovia deviatich odborových organizácií pôsobiacich v ŽSR podpísali v pondelok 9. februára Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve ŽSR na roky 2008 až 2009, ktorý rieši zabezpečenie mzdového nárastu v roku 2009.

Zmluvné strany sa ešte minulý týždeň dohodli na raste priemernej mzdy za ŽSR vo výške 3,3 % a navýšení tarifných miezd o 4 % s účinnosťou od 1. februára 2009. Na základe požiadavky odborárov bude v kolektívnej zmluve zapracované ustanovenie, ktoré garantuje pre zamestnancov vyplatenie mimoriadnej prémie so mzdou za november tohto roka za predpokladu priaznivého splnenia hospodárskeho výsledku za účtovný rok 2009. V tejto súvislosti Hlinka vyjadril spokojnosť s priebehom kolektívneho rokovania. "Podpis dodatku ku Kolektívnej zmluve považujem za začiatok veľmi úzkej a mimoriadne dôležitej spolupráce s odbormi vzhľadom na veľmi ťažké obdobie, ktoré nás čaká," potvrdil. Podľa predsedu najpočetnejšej železničiarskej odborovej organizácie Odborové združenie železničiarov (OZŽ) František Petroci podotkol, že "dnes nie je priestor na menovanie víťazov a porazených, ale najdôležitejšia je miera kompromisov. Čaká nás veľmi ťažké obdobie, kedy miera kompromisov bude najdôležitejšia". V rámci kolektívneho vyjednávania má ŽSR deväť partnerov – OZ, ktorými sú OZŽ, Federácia prevádzkových pracovníkov, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska – železnice, Odborová asociácia výpravcov a dispečerov, Železničiarsky robotnícky odborový zväz, OZ Východoslovenských prekladísk, Syndikát slovenských železníc, Združenie prevádzkových zamestnancov železníc a Odbory ŽSR.

zdroj: TASR, foto: www.vlaky.net

Prečítajte si aj

Back to top button