Železničná doprava

Štát pomôže ZSSK Cargo sumou 132,78 mil. eur

Advertisement

Štát pomôže Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK Cargo) na prekonanie finančných problémov súvisiacich s dopadmi svetovej finančnej a hospodárskej krízy sumou 132,78 milióna eur (4 miliardy Sk), a to buď formou navýšenia základného imania, alebo návratnou finančnou výpomocou v tejto výške. Definitívne sa o forme štátnej pomoci rozhodne na najbližšom zasadnutí vlády.

Podľa Správy o aktuálnej ekonomickej situácii ZSSK Cargo, ktorou sa dnes zaoberala vláda, sa globálna kríza začala vo významnej miere prejavovať vo výkonoch prepravcu už vlani v auguste a do konca roka sa situácia stále zhoršovala. "Oproti ročným plánovaným prepravám v objeme 48,1 milióna ton odviezlo ZSSK Cargo za rok 2008 iba 44,5 milióna ton tovaru, pričom viac ako 70 % tohto poklesu vzniklo v mesiacoch november a december 2008," približuje v správe Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Tento prudký pokles prepráv mal priamy vplyv na finančný výpadok v tržbách spoločnosti oproti plánu na rok 2008 v objeme takmer 46,47 milióna eur (1,4 miliardy Sk). Negatívny vývoj v oblasti prepráv pokračuje aj v tomto roku. ZSSK Cargo podľa MDPT v januári prepravilo 2,1 milióna ton tovaru, čo predstavuje len 55 % výkonov oproti januáru 2008. Medziročný výpadok tržieb predstavoval 48 %, v absolútnom vyjadrení viac ako 16,60 milióna eur (500 miliónov Sk). "Pri predpokladanom rovnakom trende vo vývoji finančnej a hospodárskej krízy a jej dopadoch na európsky nákladný železničný prepravný trh počas celého roka 2009 a pri zachovaní súčasnej zamestnanosti v ZSSK Cargo bude výpadok v tržbách z prepravy minimálne 165,97 milióna eur (5 miliárd Sk), čo vygeneruje na ročnej báze predpokladanú stratu spoločnosti vo výške 132,78 milióna eur (4 miliardy Sk)," upozorňuje rezort dopravy. Tento očakávaný výpadok v tržbách pritom nie je podľa MDPT možné nijakým spôsobom nahradiť alternatívnym spôsobom reorganizácie spoločnosti na iný typ podnikania či zmenou zamestnanosti pre iný typ práce, keďže prevádzkové profesie sú úzko špecializované na odborne kvalifikovaný výkon v oblasti železničnej nákladnej dopravy. Z tohto dôvodu potrebuje ZSSK Cargo štátnu pomoc na vykrytie očakávanej straty 132,78 milióna eur (4 miliardy Sk).

zdroj: TASR, foto: www.railpage.net

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button