Železničná doprava

Na modernizáciu železníc išlo vlani 168,1 mil. eur

Advertisement

Do modernizácie železničnej infraštruktúry na Slovensku sa v minulom roku investovalo 168,1 milióna eur (5 miliárd Sk). Konštatuje to Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v správe o plnení programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2007 až 2010, ktorou by sa v stredu (6.4.) na svojom rokovaní mala zaoberať vláda SR.

Z celkovej sumy bolo čerpaných z fondov Európskej únie 27,4 milióna eur (825,45 milióna Sk), na spolufinancovanie stavieb k fondom EÚ išlo zo štátneho rozpočtu SR 9,4 milióna eur (283,18 milióna Sk) a z kapitoly rezortu dopravy 55,2 milióna eur (1,66 miliardy Sk). Z vlastných zdrojov Železníc SR (ŽSR) sa investovalo 4,1 milióna eur (123,52 milióna Sk) a z úveru pochádzalo 72 miliónov eur (2,2 miliardy Sk). Finančné prostriedky boli použité na modernizáciu koridorov, nástupíšť, podchodov a na prípravu projektovej dokumentácie pre ďalšie stavby. Program modernizácie železničnej infraštruktúry v SR sa podľa MDPT SR priebežne plní. "Veľký dôraz treba prikladať na zabezpečenie financovania projektov zo štátneho rozpočtu, a to pridelením dostatočných finančných zdrojov v rámci kapitoly MDPT SR pre železničnú infraštruktúru," upozorňuje správa. V záujme SR je podľa jej autorov, čo najrýchlejšie a s najvyššou investičnou prioritou modernizovať najmä trate zaradené do paneurópskych koridorov č. IV., V. a VI., ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T. "Železnice SR, ako správca železničnej siete, musia svojim zákazníkom ponúknuť sieť, ktorá bude budovaná technicky a kvalitatívne podľa európskej legislatívy a európskych noriem, najnovších technológií a ktorá štandardne poskytne požadované infraštruktúrne služby," dodáva ministerstvo. Zaostávanie SR v realizácii modernizácie železničnej infraštruktúry za susednými štátmi by mohlo totiž podľa ministerstva spôsobiť odklonenie záťaže prepravovanej cez SR na siete susedných štátov, a tým zhoršenie postavenia ŽSR a železničných spoločností na dopravnom trhu SR.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button